PARTNER PORTALU
  • BGK

Komputery zamiast papierologii

  • PRCM    21 sierpnia 2010 - 11:30
Komputery zamiast papierologii

Krakowskie Centrum Rehabilitacji wprowadza zintegrowany system informatyczny usprawniający nadzór nad przebiegiem leczenia. Wrażliwe papierowe kartoteki zastąpią szyfrowane bazy danych.
Dzięki dofinansowaniu [242 tys. złotych] z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 krakowski ośrodek ortopedii rozbudowuje sieć teleinformatyczną i wprowadza nowoczesny system przetwarzania informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia pacjentów. Tradycyjną, podążającą za każdym pacjentem papierową dokumentację zastąpi wyspecjalizowany system komputerowy gwarantujący pełne bezpieczeństwo danych i ścisły nadzór nad przebiegiem leczenia.

- Dzięki połączeniu wszystkich jednostek organizacyjnych szpitala w jednolity system informatyczny i wdrożeniu specjalistycznych aplikacji, każdy lekarz i specjalista prowadzący terapie będzie miał dostęp do całej dokumentacji medycznej pacjenta wraz z historią hospitalizacji, wykonanych badań i procedur medycznych, od chwili jego pojawienia się w szpitalu aż do zakończenia leczenia - wyjaśnia dr n.med. Jerzy Mirosław Jaworski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Krakowskiego Centrum Rehabilitacji.

Nowe systemy informatyczne będą wspomagać lekarzy krakowskiego szpitala również w zakresie obowiązkowej sprawozdawczość statystycznej dla NFZ oraz dla instytucji i ośrodków statystyki medycznej. Umożliwią zintegrowane gromadzenie i przetwarzanie wszystkich formularzy i dokumentów drukowanych [recepty, karty informacyjne, etc] w procesie leczenia. Łączna wartość teleinformatycznych inwestycji Krakowskiego Centrum Rehabilitacji, na które składa się m.in. wykonanie sieci teleinformatycznych oraz zakup zestawowo komputerowych i urządzeń, wynosi 323 tys. złotych.

Dzięki przyznanym w lipcu br. dotacjom Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 [20,9 mln złotych] projekty informatyzacji o łącznej wartości ponad 39 mln złotych realizuje obecnie 13 małopolskich zakładów opieki zdrowotnej.

Na zakładach opieki zdrowotnej ciąży uregulowany prawnie obowiązek zarządzania dokumentacją medyczną. Zdaniem specjalistów, dokumentacja medyczna to ,,wrażliwy'' rodzaj informacji o leczonych pacjentach, ponieważ jest związany z ochroną ich dóbr osobistych. Często zapis w tej dokumentacji przesądza o zdrowiu a nawet i życiu pacjentów. Wprowadzenie pełnego zapisu w postaci elektronicznej znaczenie usprawnia proces wymiany informacji w ramach jednostki czy zespołu jednostek zakładów opieki zdrowotnej, znacznie usprawnia proces wymiany indywidualnej informacji medycznej [o pacjencie] w ramach zakładów opieki zdrowotnej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • pacjent2008, 2010-08-21 13:49:07

    Gratulacje dla lekarzy i załogi KCR!