PARTNER PORTALU
  • BGK

Kto może wziąć kasę na informatyzację?

  • uke.gow.pl    17 października 2011 - 21:09
Kto może wziąć kasę na informatyzację?

UKE udostępnia wykaz miejscowości, w których mogą być realizowane projekty w ramach Działania 8.4 PO IG po zmianie kryteriów, dostępny w formie wyszukiwarki i plików do pobrania.
Pliki do pobrania zawierają wykaz miejscowości, w których poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s wynosi nie więcej niż 30%. Wykaz miejscowości udostępniony przez UKE jest obecnie jedynym źródłem kwalifikowalności obszarów na potrzeby działania 8.4 PO IG. W najbliższym naborze wniosków (naborach wniosków) przestają obowiązywać listy Urzędów Marszałkowskich.

Wykaz miejscowości powstał w oparciu o dane przekazane przez podmioty, świadczące usługi telekomunikacyjne podczas inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, przeprowadzonej w 2011 r. oraz po uwzględnieniu kompleksowych inwestycji TP S.A., realizowanych w ramach porozumienia zawartego pomiędzy UKE a TP S.A.

Informuję, że na podstawie publikowanego wykazu możliwe będą m.in. inwestycje w ok. 10 tys. miejscowości, których nie sklasyfikowały Urzędy Marszałkowskie. Ponadto możliwa będzie także ponowna inwestycja w ramach działania 8.4 w ok. 5,5 tys. miejscowości, w których projekty zakładają bardzo niski poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu.

W przypadku korzystania z wyszukiwarki, po wybraniu gminy wyświetli się lista wszystkich przyporządkowanych do niej miejscowości z informacją, czy możliwa jest w nich inwestycja w ramach Działania 8.4, czy TP SA planuje kompleksowe inwestycje w realizowane w ramach Porozumienia z dnia 22.10.2009 r. zawartego pomiędzy UKE a TP S.A . Są także dostępne informacje o poziomie nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości min. 2 Mb/s, dane o wskaźniku nasycenia usługami po zrealizowaniu zatwierdzonego projektu w ramach Działania 8.4 (w przypadku miejscowości, w których będzie realizowany projekt 8.4), a także kolumna zawierająca sumę wspomnianych poziomów nasycenia usługami. Przy nazwie miejscowości, w których będą realizowane zatwierdzone projekty w ramach działania 8.4 pojawi się także informacja o numerach zatwierdzonych projektów, wraz z zaplanowaną technologią oraz z informacją, czy w ramach projektu w danej miejscowości zaprojektowano budowę infrastruktury.

Wyszukiwarka może posłużyć do identyfikowania terenów, gdzie możliwe jest inwestowanie w ramach RPO w sieci dostępowe, ponieważ zgodnie z Uchwałą nr 48 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 6 sierpnia 2010 r., zmieniającą załącznik do Uchwały nr 2 Komitetu Koordynacyjnego w sprawie przyjęcia Linii Demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, do zadań UKE należy koordynowanie, tworzenie i aktualizacja list obszarów, na których jest możliwa budowa sieci dostępowych.

Wyszukiwarka dla małych i średnich przedsiębiorców znajduje się TUTAJ. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.