PARTNER PORTALU
  • BGK

Kujawsko-pomorskie wzmacnia rolę powiatów

  • bad    25 kwietnia 2014 - 17:06
Kujawsko-pomorskie wzmacnia rolę powiatów

- W Polsce mamy dwa poziomy ZIT-ów. Najwyższy obejmuje wszystkie miasta wojewódzkie w Polsce. Drugi poziom jest naszym subregionalnym. Podjęliśmy też decyzję, że na Kujawach i Pomorzu powstanie trzeci poziom polityki terytorialnej, którego podstawą mają być powiaty - tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.
Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego przyjął uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów realizacji ZIT dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie wspierania miast i powiązanych z nimi obszarów. Dla ZIT na poziomie wojewódzkim rząd wydzielił w tym celu odrębną pulę pieniędzy w ramach funduszy unijnych i przekazał ją częściowo do Regionalnych Programów Operacyjnych, natomiast w przypadku realizacji ZIT w miastach regionalnych, subregionalnych i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie, finansowanie pochodzi ze środków w ramach dostępnej alokacji RPO.

- W Polsce mamy dwa poziomy ZIT-ów. Najwyższy obejmuje wszystkie miasta wojewódzkie w Polsce. Drugi poziom, który jest naszym subregionalnym, oparty jest o miasta mające podobną strukturę społeczno-gospodarczą: Grudziądz, Inowrocław i Włocławek oraz gminy ościenne. Podjęliśmy też decyzję, że na Kujawach i Pomorzu powstanie trzeci poziom polityki terytorialnej, którego podstawą mają być powiaty - tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa (przyjętej przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014) oraz Zasad Realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce (dokument Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z lipca 2013 roku) ZIT mogą być realizowane fakultatywnie w miastach o charakterze regionalnym i subregionlanym i na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Realizacja ZIT w tych obszarach miejskich zależy od decyzji samorządu województwa.

Zarząd województwa podjął decyzję o realizacji ZIT-ów w Grudziądzu, Włocławku i Inowrocławiu w grudniu 2012 roku. Zostało to również odzwierciedlone w zapisach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerstwa będą funkcjonowały na podstawie porozumień podpisanych przez prezydentów poszczególnych miast z włodarzami gmin zainteresowanych współpracą w ramach tego instrumentu. Trwają zaawansowane prace nad planami inwestycji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • Anka, 2014-04-29 10:48:54

    to dlaczego Zitu oddzielnego nie dostało NAKŁO :) pytam z ciekawości i proszę nie pisać, że zostało włączone do zitu bydgosko-toruńskiego (bo o to akurat Bydgoszcz zabiegała inaczej zostali by na lodzie)
  • KL, 2014-04-26 21:25:23

    Propozycja utworzenia ZIT-ów na poziomie powiatów jest jak najbardziej godna uwagi. Z całą pewnością może stanowić doskonały bodziec aktywizacji powiatów, zwłaszcza w zakresie współpracy i wspołdziałania, tak pomiędzy sobą jak i tworzącymi je gminami.