PARTNER PORTALU
  • BGK

Łatwiejszy dostęp do Internetu

  • BB    28 września 2011 - 20:18
Łatwiejszy dostęp do Internetu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wdraża system informatyczny dla sektora publicznego – temu zagadnieniu poświęcona była dzisiejsza konferencja prasowa z udziałem marszałka Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego.
13 września tego roku Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego opublikował ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych oraz dostawę infrastruktury technicznej w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim - podprojekt e-Administracja”.

Efektem realizacji pierwszego etapu tego systemowego projektu będzie budowa, wdrożenie aplikacji i systemów informatycznych dla sektora publicznego – wszystko to przyczyni się do wzrostu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w województwie zachodniopomorskim.

- Nie można budować społeczeństwa wiedzy bez dostępu do najszerszego źródła wiedzy, jakim jest dzisiaj Internet – rozpoczął konferencję marszałek województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz.

Dodatkowym punktem dzisiejszego spotkania było podpisanie umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie projektu „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Stepnica”. O szczegółach udzielenia tej dotacji opowiadał dziennikarzom wicemarszałek Andrzej Jakubowski.

- W październiku 2010 r. ogłosiliśmy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – mówił wicemarszałek. – Alokacja w tym konkursie wyniosła 59 milionów złotych, a projekty przyjmowane były do 31 marca 2011 r. W wyniku tego konkursu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca RPO WZ, udzielił dofinansowania 13 projektom, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej – wśród nich Gminie Stepnica, z którą dziś podpisujemy umowę – mówił Andrzej Jakubowski.

Marszałek Olgierd Geblewicz odniósł się do przeszłości, kiedy to Zarząd Województwa dążył do powołania stowarzyszenia wszystkich samorządów z regionu, które wspólnie budowałyby Zachodniopomorską Sieć Teleinformatyczną: - Niestety nie udało się  uzyskać jednomyślności wszystkich gmin i powiatów,  ale nie oznacza to, że idea budowy szerokopasmowej sieci w województwie upadła. Już na etapie przygotowania do powołania stowarzyszenia wykonano bardzo znaczący krok do przodu w postaci inwentaryzacji, która dała nam wiedzę o tym, jakie obszary są bezproblemowe, a które stanowią białe plamy – wyjaśniał Olgierd Geblewicz. – Ogłosiliśmy konkurs, który został rozstrzygnięty w lipcu, a dziś podpisujemy pierwszą z kilkunastu umów z beneficjentami. Ale już dziś myślimy, co dalej. Policzyliśmy, jakimi kwotami moglibyśmy jeszcze wspomóc budowę ZST. Postanowiliśmy 50 milionów złotych przeznaczyć na walkę z wykluczeniem cyfrowym, dokonując takich zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym, aby do tej walki włączyć także przedsiębiorców, którzy będą w praktyce tworzyć tzw. ostatnią milę, ale też tych, którzy mogą budować sieć dystrybucyjną. Liczymy, że projekty, w których beneficjentami będą przedsiębiorcy, przyniosą do regionu korzyści rzędu 100 – 120 mln zł.

Marszałek zapowiedział, że ogłoszenie kolejnego konkursu nastąpi zaraz po zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską, które są niezbędne przy wprowadzeniu nowej kategorii beneficjentów. Nastąpi to najprawdopodobniej na przełomie tego i następnego roku. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • xylon, 2011-09-30 15:49:38

    ładnie się postarali, 1mld euro na budowę sieci internetowej w całej Polsce. wyborcza.biz/biznes/1,100896,10381218,Bedzie_wiecej_internetu_w_Polsce.html oby tylko pis nie doszedł do władzy, bo oni nie dokończą tej inwestycji, jak zaczną szukać układów i tajnych agentów znowu.