"Linia Współpracy" usprawni e-administrację

Połączenie wysiłków administracji rządowej i samorządowej pozwoli zmniejszyć obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców – zakłada projekt MAC i samorządów „Linia Współpracy”.

Na posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wiceminister Magdalena Wilamowska poinformowała o powrocie do projektu „Linia Współpracy”, który dotyczy szeroko pojętej informatyzacji. Jednocześnie przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dokument programowy „Korzyści z przystąpienia do inicjatywy Linia Współpracy” (publikujemy go w dziale multimedia) został udostępniony stronie samorządowej do zaopiniowania.

Czytaj też: Urzędy wolą papier

W dalszej kolejności, w celu ustalenia pryncypiów współzarządzania państwem poprzez administrację rządową i samorządową zostanie powołany zespół roboczy, którego zadaniem będzie przygotowanie harmonogramu realizacji prezentowanych w dokumencie zadań.

Czytaj też: Cyfryzacja urzędów prześwietlona

Resort administracji podkreśla w nim, że niezbędne jest połączenie wysiłków administracji rządowej i samorządowej, aby osiągnąć spójność, wysoką jakość oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców. Jednym z najważniejszych zadań do wykonania jest zapewnienie bezpośredniego dostępu drogą elektroniczną do danych niezbędnych przy realizacji zadań publicznych oraz zakaz żądania od obywateli danych, które już znajdują się w zasobach informacyjnych administracji, bez względu na istniejące podziały organizacyjne i kompetencyjne.

Istotne jest też, aby portale administracji zapewniały łatwy i bezpieczny dostęp do pełnego spektrum informacji o działaniach i zamierzeniach władz publicznych oraz umożliwiały uczestnictwo w otwartych i powszechnych konsultacjach społecznych.

– Udostępnienie mechanizmów dwukierunkowej komunikacji pomiędzy obywatelami i urzędami, może stać się źródłem wykorzystania wiedzy eksperckiej obywateli na potrzeby rządzenia, podejmowania decyzji oraz poprawy sprawności funkcjonowania administracji publicznej. Wypracowanie i wdrożenie takiej kultury organizacyjnej w sektorze publicznym jest wspólnym zadaniem całej administracji niezależnie od szczebla – czytamy w dokumencie.

Opracowanie zwraca także uwagę m.in. na szczególną potrzebę efektywnej koordynacji i współdziałania przy realizacji długofalowych inwestycji w nowe szerokopasmowe sieci telekomunikacyjne zarówno ze strony administracji rządowej, jak i samorządowej. Potrzeba ta jest szczególnie istotna w kontekście środków, jakie zostały przyznane Polsce w tej perspektywie finansowej oraz w nowej, obejmującej horyzont czasowy 2014 – 2020.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Być może korzystna byłaby dla Działania 8.3 PO IG krajowa lub regionalna internetowa aplikacja prowadzenia bazy danych statystycznych stanu zagrożenia wykluczenia cyfrowego kwalifikowanych gospodarstw domowych i osób na danym terenie jednostki samorządu terytorialnego. Nie powinno się finansować je...dnostkowych projektów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu dla udzielenia pomocy minimum 30 gospodarstwom domowym, jeżeli jest ich 300 na terenie wnioskodawcy i projekt ubiegający się o środki unijne nie jest częścią planu-programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na danym terenie. Udzielający pomocy finansowej ze środków unijnych nie wie, czy udzielił JST wsparcia dla projektu podejmowanego w ramach trwałych działań jako części planu-programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu ustawowego wójta, który łączy wiele metod i narzędzie oraz partnerów, czy tylko przyznał pieniądze na wniosek - okazję w D8.3.POIG - bierzcie i dobro czyńcie, ale tylko dla wybranych wśród wykluczonych. W ministerstwie wskaźniki mogą ukazywać co innego niż jest w terenie. rozwiń

NeoQubit, 2012-04-22 09:49:15 odpowiedz

A skąd wezmą pieniądze, jak Unia zamknęła kurek?

Karol, 2012-04-20 12:37:22 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE