PARTNER PORTALU
  • BGK

"Linia Współpracy" usprawni e-administrację

  • GK    19 kwietnia 2012 - 11:35
"Linia Współpracy" usprawni e-administrację

Połączenie wysiłków administracji rządowej i samorządowej pozwoli zmniejszyć obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców – zakłada projekt MAC i samorządów „Linia Współpracy”.
Na posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wiceminister Magdalena Wilamowska poinformowała o powrocie do projektu „Linia Współpracy”, który dotyczy szeroko pojętej informatyzacji. Jednocześnie przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dokument programowy „Korzyści z przystąpienia do inicjatywy Linia Współpracy” (publikujemy go w dziale multimedia) został udostępniony stronie samorządowej do zaopiniowania.

Czytaj też: Urzędy wolą papier

W dalszej kolejności, w celu ustalenia pryncypiów współzarządzania państwem poprzez administrację rządową i samorządową zostanie powołany zespół roboczy, którego zadaniem będzie przygotowanie harmonogramu realizacji prezentowanych w dokumencie zadań.

Czytaj też: Cyfryzacja urzędów prześwietlona

Resort administracji podkreśla w nim, że niezbędne jest połączenie wysiłków administracji rządowej i samorządowej, aby osiągnąć spójność, wysoką jakość oraz zmniejszyć obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców. Jednym z najważniejszych zadań do wykonania jest zapewnienie bezpośredniego dostępu drogą elektroniczną do danych niezbędnych przy realizacji zadań publicznych oraz zakaz żądania od obywateli danych, które już znajdują się w zasobach informacyjnych administracji, bez względu na istniejące podziały organizacyjne i kompetencyjne.

Istotne jest też, aby portale administracji zapewniały łatwy i bezpieczny dostęp do pełnego spektrum informacji o działaniach i zamierzeniach władz publicznych oraz umożliwiały uczestnictwo w otwartych i powszechnych konsultacjach społecznych.

– Udostępnienie mechanizmów dwukierunkowej komunikacji pomiędzy obywatelami i urzędami, może stać się źródłem wykorzystania wiedzy eksperckiej obywateli na potrzeby rządzenia, podejmowania decyzji oraz poprawy sprawności funkcjonowania administracji publicznej. Wypracowanie i wdrożenie takiej kultury organizacyjnej w sektorze publicznym jest wspólnym zadaniem całej administracji niezależnie od szczebla – czytamy w dokumencie.

Opracowanie zwraca także uwagę m.in. na szczególną potrzebę efektywnej koordynacji i współdziałania przy realizacji długofalowych inwestycji w nowe szerokopasmowe sieci telekomunikacyjne zarówno ze strony administracji rządowej, jak i samorządowej. Potrzeba ta jest szczególnie istotna w kontekście środków, jakie zostały przyznane Polsce w tej perspektywie finansowej oraz w nowej, obejmującej horyzont czasowy 2014 – 2020.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • NeoQubit, 2012-04-22 09:49:15

    Być może korzystna byłaby dla Działania 8.3 PO IG krajowa lub regionalna internetowa aplikacja prowadzenia bazy danych statystycznych stanu zagrożenia wykluczenia cyfrowego kwalifikowanych gospodarstw domowych i osób na danym terenie jednostki samorządu terytorialnego. Nie powinno się finansować je...dnostkowych projektów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu dla udzielenia pomocy minimum 30 gospodarstwom domowym, jeżeli jest ich 300 na terenie wnioskodawcy i projekt ubiegający się o środki unijne nie jest częścią planu-programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na danym terenie. Udzielający pomocy finansowej ze środków unijnych nie wie, czy udzielił JST wsparcia dla projektu podejmowanego w ramach trwałych działań jako części planu-programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu ustawowego wójta, który łączy wiele metod i narzędzie oraz partnerów, czy tylko przyznał pieniądze na wniosek - okazję w D8.3.POIG - bierzcie i dobro czyńcie, ale tylko dla wybranych wśród wykluczonych. W ministerstwie wskaźniki mogą ukazywać co innego niż jest w terenie.  rozwiń
  • Karol, 2012-04-20 12:37:22

    A skąd wezmą pieniądze, jak Unia zamknęła kurek?