PARTNER PORTALU
  • BGK

Lubelskie buduje sieć szerokopasmową

  • PAP    31 grudnia 2011 - 10:04
Lubelskie buduje sieć szerokopasmową

Blisko 3 tys. km sieci szerokopasmowego dostępu do internetu powstanie na Lubelszczyźnie w ramach projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej". Inwestycja ma kosztować ponad 314 mln zł, a 85 proc. tej kwoty stanowić będzie dotacja z Unii Europejskiej.
- Jest to projekt o znaczeniu cywilizacyjnym dla naszego regionu - powiedział marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman (oceń działania marszałka).

Umowa na dofinansowanie budowy sieci została już podpisana, powołano zespoły do zarządzania projektem na Lubelszczyźnie, Komisja Europejska wydała w listopadzie decyzję akceptującą udział pomocy publicznej w budowie sieci. - To pozwoli na rozpoczęcie przygotowań do inwestycyjnej części przedsięwzięcia - powiedział za-ca dyr. departamentu gospodarki i innowacji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Piotr Malcharek.

Czytaj też: Szybki internet dla wschodnich województw

W kolejnym etapie realizacji projektu wyłoniony będzie wykonawca prac projektowych i robót budowlanych - m.in. budowy infrastruktury światłowodowej w terenie. Podpisanie umowy na realizację prac inwestycyjnych będzie możliwe po jej akceptacji przez Komisję Europejską. Jak przewiduje Malcharek, podpisanie tej umowy może nastąpić w drugim kwartale 2012 r.

Na Lubelszczyźnie wybudowane zostanie 2908 km sieci szerokopasmowego dostępu do internetu z 312 węzłami dystrybucyjnymi. Łączna wartość inwestycji to 314,08 mln zł. Prawie 267 mln zł to dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Kolejne 31,4 mln zł pochodzić będzie z budżetu państwa. Resztę kosztów pokryje samorząd województwa lubelskiego.

Będzie to sieć szkieletowa, do której potem operatorzy telekomunikacyjni będą mogli budować własne systemy i przyłącza sieci dostępowej m.in. dla poszczególnych gospodarstw czy firm. Sieć szkieletowa powstanie na tych terenach, gdzie operatorzy prywatni jej nie wybudują, bo jest to dla nich nieopłacalne. Światłowodowa sieć szkieletowa i dystrybucyjna ma spełniać wymogi sieci następnej generacji NGN.

Jak tłumaczy Malcharek, w województwie lubelskim sieć szerokopasmowa występuje tylko na gęściej zaludnionych obszarach - praktycznie tylko większych miastach i tych właśnie ośrodków dotyczą w większości plany inwestycyjne operatorów.

- Strategiczny cel, którego realizację ma ułatwić budowa sieci szerokopasmowej, to pobudzenie rozwoju gospodarczego województwa. Zapewnienie operatorom telekomunikacyjnym tej infrastruktury stanowić ma instrument zachęty do inwestowania przez te podmioty - dodał Malcharek.

W ramach projektu budowy sieci szerokopasmowej planowane jest również przeszkolenie 7,6 tys. osób w wieku powyżej 45 lat, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Lubelskie jest jednym z pięciu województw Polski wschodniej - obok podkarpackiego podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego - w których realizowany będzie programem budowy sieci szerokopasmowej.

Inwestycja ma ułatwić dostęp do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców z obszarów peryferyjnych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Całkowity koszt projektu to ponad miliard zł, z czego ponad 880 mln ma stanowić ma dofinansowanie unijne. Sieć ma powstać do 2014 roku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Chełmianin N, 2011-12-31 22:56:55

    Zanim użyjesz słowa LUBELSZCZYZNA,to zastanów się gdzie ta lubelszczyzna jest.RADA JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa ,dnia 6 lipca 2011 roku RJP-183/W/2011 Szanowny Panie, Lubelszczyzna to 'ziemia lubelska', a nie 'wojewódzwto lubelskie'. Wyraz ten powstał przez ...dodanie do przymiotnika lubelski przyrostka -yzna, wskazującego na jakiś obszar. Podobnie zostały utworzone nazwy: Opolszczyzna ('ziemia opolska'), Słowiańszczyzna ('ziemia słowiańska'), Wileńszczyzna ('ziemia wileńska'), Suwalszczyzna ('ziemia suwalska'), Kielecczyzna ('ziemia kielecka') oraz wiele innych. Łączę wyrazy szacunku /-/ dr Katarzyna Kłosińska Sekretarz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW  pismo z dnia 15 lipca 2011r. Nr. DSWRU-571-513/10-(05)/11/JI cytuję:  " Miarodajne w opisywanej przez Pana sprawie są wyjaśnienia przekazane Panu w piśmie z dnia 31 sierpnia 2005r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.Jak słusznie Pan zauważa w mowie potocznej i nie tylko,stosowane są określenia nieadekwatne.Wynika to-jak można sądzić-zarówno przyzwyczajenia jak i również i z niewiedzy stosujących takie określenia." podpisał:Radca Szwfa KPRM Jerzy Izdebski. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej.Pismo AP/712-1102/05/Jmo z dnia 31.08.2005.Obecne województwo lubelskie posiada prawne umocowanie w ustawie z dnia 24 lipca 1998r o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa/Dz.U.Nr 96,poz.603/Przepisy tej ustawy są jednoznaczne i nie umożliwiają stosowania w odniesieniu do tej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa nazw zamiennych.Zatem używanie nazwy "Ziemia Lubelska-Lubelszczyzna/czy innych/ na określenie województwa lubelskiego jest nieuprawnione.Dorota Żebrowska.
  rozwiń