PARTNER PORTALU
  • BGK

MAC: memorandum ws. pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych

  • PAP    4 lutego 2014 - 10:34
MAC: memorandum ws. pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych

W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Sterującego "Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych". Tematem dyskusji były kwestie dotyczące opodatkowania kabli w kanalizacji teletechnicznej.
Posiedzenie związane było z projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (ustawa samorządowa), który dokonuje zmian w wielu innych ustawach, w tym w ustawie o opłatach i podatkach lokalnych. Projekt ustawy samorządowej przygotowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zaproponowano w nim utrzymanie obecnego stanu prawnego, tj. nieopodatkowywania kabli umieszczonych w kanalizacji kablowej.

- Absolutnie jest to jeden z naszych priorytetów - powiedział na spotkaniu Komitetu Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji. Zapewnił, że resort MAC podtrzymuje w tym względzie swoje wcześniejsze stanowisko i jest przeciwny nakładaniu dodatkowym podatków na operatorów telekomunikacyjnych.

Za utrzymaniem zwolnienia od podatku jednogłośnie opowiedzieli się również Sygnatariusze Memorandum.

* * *

"Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych" jest otwartym porozumieniem między administracją rządową, samorządową i przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego, którego celem jest współdziałanie w zakresie wypracowania właściwego i przyjaznego otoczenia prawnego i administracyjnego, a także stworzenia platformy współpracy i konsultacji w zakresie inicjatyw związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz społeczeństwa informacyjnego.

Memorandum zrzesza dużą część podmiotów obecnych na polskim rynku telekomunikacyjnym, w tym: samorządów wojewódzkich, organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych, krajowych i międzynarodowych dostawców rozwiązań sprzętowych, a także samych operatorów poczynając od największych graczy rynkowych do podmiotów działających jedynie na rynkach lokalnych. Zróżnicowana struktura sygnatariuszy działa na korzyść wypracowywanych rozwiązań, które są wynikiem konsensusu wszystkich zainteresowanych środowisk będą mogły być sprawnie i szybko wdrażane. Wypracowane w jego ramach rozwiązania mają usprawnić działania Ministerstwa. Ich efektem mają być też rekomendacje, które miałyby przyspieszyć rozwój Internetu szerokopasmowego w Polsce.

Europejska Agenda Cyfrowa (EAC) określiła cele w perspektywie roku 2020 w zakresie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, w tym m.in. zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Cele EAC znalazły odzwierciedlenie w Narodowym Planie Szerokopasmowym (NPS), który 8 stycznia 2014 r. został przyjęty przez Radę Ministrów. NPS zakłada, że inwestycje operatorów telekomunikacyjnych będą stanowiły kluczowy element w realizacji przez Polskę celów EAC. Operatorzy telekomunikacyjni będą też głównymi beneficjentami środków europejskich przeznaczonych na rozwój sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.