PARTNER PORTALU
  • BGK

MAC ws. nowelizacji ustawy o informatyzacji

  • PAP    6 grudnia 2013 - 16:27
MAC ws. nowelizacji ustawy o informatyzacji

W dniu dzisiejszym (6 grudnia 2013 r.) w Sejmie odbyło się trzecie czytanie projektu nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
Posłowie większością głosów przyjęli sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja stanowi kolejny etap zmian legislacyjnych, których celem jest stworzenie podstaw prawnych dla zapewnienia funkcjonowania spójnego i jednolitego systemu informatyzacji państwa, ukierunkowanego na efektywne świadczenie usług dla obywateli i przedsiębiorców. Projektowane przepisy mają na celu ułatwienie kontaktu obywatela i przedsiębiorcy z administracją publiczną i sądami administracyjnymi oraz zwiększenie liczby oraz jakości usług świadczonych drogą elektroniczną.

Projekt przewiduje zmiany na gruncie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w tym m.in:

- stworzenie mechanizmów oraz instrumentów umożliwiających wykorzystanie, rozwój i usprawnienie funkcjonowania ePUAP (m.in. umożliwienie wystawiania usług przez podmioty inne niż podmioty publiczne za zgodą ministra właściwego ds. informatyzacji, rozszerzenie listy podmiotów, które będą uprawnione za zgodą ministra ds. informatyzacji do potwierdzania profilu zaufanego ePUAP: operator pocztowy, banki, instytucje kredytowe, wprowadzenie obowiązku udostępniania i korzystania przez podmioty publiczne z elektronicznych skrzynek podawczych, spełniających standardy określone przez ministra ds. informatyzacji);

- wprowadzenie w przepisach dotyczących procedury administracyjnej rozwiązań, które zapewnią ułatwienie świadczenia e-usług (m.in. dopuszczenie możliwości posługiwania się skanami dokumentów, wprowadzenie formy dokumentu elektronicznego dla określonych rodzajów czynności w postępowaniu administracyjnym - udzielanie pełnomocnictwa procesowego, złożenie zeznań lub wyjaśnień, elementy wezwania organu obejmujące komunikację elektroniczną, sporządzenie przez urzędnika adnotacji, wezwanie na rozprawę);

- elektronizacja postępowania sądowo-administracyjnego (kompleksowe uregulowanie kwestii tworzenia i doręczania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem ESP/podpisu elektronicznego, możliwość wglądu w akta sprawy prowadzone w postaci elektronicznej, wprowadzenie fikcji e-doręczenia dokumentów stanowiącej co do istoty mechanizm tożsamy z przyjętym na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.