PARTNER PORTALU
  • BGK

Małżeństwo poza USC? Już niedługo

  • pt    11 września 2014 - 12:37
Małżeństwo poza USC? Już niedługo

Projekt ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego uzyskał akceptację sejmowej komisji, co otwiera drogę do wprowadzenia od nowego roku elektronicznej rejestracji w urzędach stanu cywilnego.
Sejmowa Komisja Administracji i Cyfryzacji pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa będzie stanowiła podstawę prawną do prowadzenia od 1 stycznia 2015 roku rejestracji stanu cywilnego w postaci elektronicznej przez wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce.

 Czytaj też: Będą nowe dowody osobiste

- Projekt jest odpowiedzią na prośby samorządów, co do usprawnienia pracy urzędów stanu cywilnego, a także uwzględnia dotychczasowe orzecznictwo w tym zakresie – mówiła podczas posiedzenia komisji Karolina Grenda, dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Czytaj: Będzie łatwiej o ślub poza murami USC

Zaznaczyła, że nie zmienia się istota aktów stanu cywilnego, a narzędzie rejestrowania dokumentów. Elektroniczna ewidencja to ułatwienie zarówno dla urzędników, jak i obywateli. Rejestrowane w niej będą akty urodzeń, małżeństw i zgonów. Nowe przepisy regulują usprawnienia postępowań związanych z dokonywaniem zmian w aktach stanu cywilnego.

 Czytaj też: Nowy sposób udostępniania informacji publicznych

Oznacza to m.in., że od tego momentu obywatel będzie mógł złożyć wniosek i otrzymać odpis dokumentu w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Ponadto, jeśli obywatel zgłosi zapotrzebowanie na odpis aktu w postaci elektronicznej, to kierownik USC prześle mu tą drogą potrzebny dokument, bez konieczności wizyty zainteresowanego w urzędzie.

Dzięki „odmiejscowieniu” obywatele będą mogli w dowolnym USC złożyć:

* zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

* oświadczenia małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko;

* oświadczenie rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

W szczególnych przypadkach (związanych z chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą) możliwe będzie dokonanie czynności urzędniczych w miejscu faktycznego pobytu obywatela, bez konieczności wizyty w USC.

Wśród planowanych zmian zawarta jest również liberalizacja zasad zawierania małżeństw poza urzędem stanu cywilnego. Zainteresowani będą mogli się pobrać poza urzędem, jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników.×
KOMENTARZE (2)

  • Eterno Vagabundo, 2014-09-12 20:55:00

    To znaczy także, Że w dzisiejszych czasach, Ślub bez wielkich kosztów Można wziąć na wczasach ?
  • Wacuś, 2014-09-12 12:18:55

    Czy pomysłodawcy projektu noweli ustawy pokusili się o monitoring aktualnego stanu polskich USC w zakresie zasobu elektronicznych baz danych oraz wyposażenia i zweryfikowania stosownych oprogramowań w przedmiotowym zakresie ? Zakładajmy że tak, bowiem takie działania to obligat przy tak poważnej... reformie systemowej. Pytanie odnosi się również do niezbędnej, uprzedniej integracji pokrewnych systemów państwowych w merytorycznym zakresie z wykorzystaniem utworzonych, istniejących już elektronicznych baz danych. W przeciwnym razie zachodzi obawa , że z chwila wejścia w życie ustawy część z kilku tysięcy polskich USC stanie przed potężnym dylematem obsługi klienta. Proponowana likwidacja tworzenia akt stanu cywilnego w formie papierowej na rzecz wyłącznie elektronicznej oznacza w praktyce wyłączenie jakiejkolwiek asekuracji zachowania systemów i danych osobowych obywateli państwa nawet jeśli przewiduje się możliwość zapisu równoległego na serwerach zapasowych. Licho nie śpi. Jak zachować ciągłość obsługi klienta w razie awarii systemów komputerowych bez możności zastosowania papierowej formuły, chociażby ręcznej. Pracowników dużych polskich USC czeka bardzo ciężki okres próby. A może jeszcze czas na weryfikację? W przypadku innych państw europejskich do tak rewolucyjnych zmian przygotowania trwały kilkanaście lat i obok elektronicznego zachowane zostały tradycyjne systemy zapisu akt stanu cywilnego. Jak wiadomo ze strony praktyków zgłaszanych jest wiele cennych uwag w przedmiotowej kwestii. Może jeszcze nie jest za późno uwzględnić przedkładane postulaty. Wszak efektem zmian ma być uproszczona formuła obsługi klienta ale wykonawcą woli ustawodawcy i adresatem krytyki będzie w rezultacie urzędnik stanu cywilnego.  rozwiń