PARTNER PORTALU
  • BGK

Mapy internetowe pomocne w planowaniu

  • JK    27 czerwca 2011 - 13:24
Mapy internetowe pomocne w planowaniu

Samorządy zyskały narzędzie merytorycznej pomocy w zakresie planowania oraz zarządzania przestrzenią miejską.
W jaki sposób narzędzia geoinformacyjne mogą wspomóc kompleksowe zarządzanie planowaniem przestrzennym w gminie? Czy dzięki nim możliwa jest efektywniejsza współpraca pomiędzy poszczególnymi urzędami i instytucjami oraz usprawnienie komunikacji władz ze społecznością lokalną? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w publikacji "Zainspiruj się! Geoinformacja w samorządach gminnych", wydanej przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Czytaj też: Miejska przestrzeń publiczna na Plantach

Książka podsumowuje projekt "Geoinformacja w praktyce - Akademia INSPIRE", prowadzony w latach 2008-2011. Zawiera ona praktyczne wskazówki dotyczące zastosowania geoinformacji w pracy podmiotów publicznych. Poruszona została w niej tematyka budowania partnerstw, wykorzystywania geoinformacji w zarządzaniu ochroną środowiska oraz zwiększania partycypacji społecznej. Ukazano także, jakie korzyści wynikają dla gmin z dyrektywy INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze danych przestrzennych, wdrażającej zapisy dyrektywy do prawa krajowego.

- Niezwykle istotnym zadaniem jest popularyzacja wiedzy o infrastrukturze informacji przestrzennej i możliwościach wykorzystania technologii geoinformacyjnych w gminach - mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa - Szczególne znaczenie ma doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników samorządów, zajmujących się ochroną środowiska oraz planowaniem przestrzennym - dodaje Andrzejewska.

Czytaj też: Przestrzeń miejska nie musi być dziełem przypadku

Do powstania publikacji przyczynili się uznani eksperci, m.in. z: Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Instytutu Geodezji i Kartografii, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz przedstawiciele jednostek samorządowych z całego kraju. Ich doświadczenia - poszerzone o dobre praktyki, którymi podzielili się norwescy partnerzy projektu - mogą być cenną wskazówką i pomocą dla innych samorządowców pragnących rozpocząć swoją przygodę z geoinformacją.

Zdobywcą pierwszego miejsca w konkursie „Geoinformacja w praktyce - Akademia INSPIRE" w kategorii gmin miejskich został zespół z UM w Bolesławcu. W ramach podjętych działań powstał tam serwis internetowy, poświęcony zagospodarowaniu przestrzennemu w mieście. Dzięki niemu wzmocniona została partycypacja społeczna w kwestii planowania przestrzeni publicznej. W ramach portalu powstały dwa serwisy mapowe. Pierwszy z nich prezentuje obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, drugi zaś obszary, dla których wszczęto procedury planistyczne.

Czytaj też: Mniej ludzi w miastach, co z infrastrukturą?

Projekt wiązał się z wykorzystaniem lokalnych zasobów danych przestrzennych, będących w dyspozycji UM w Bolesławcu oraz ich publikacją na geoportalu. W zadaniu wykorzystywano aplikacje ArcGIS i ArcGIS Server. Trwają prace, które służą podniesieniu jakości usług, oferowanych przez portal. Zalicza się już do nich udostępnianie danych poprzez usługi sieciowe WMS/WFS. Istnieje także możliwość podłączenia danych z innych geoportali.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.