PARTNER PORTALU
  • BGK

Marek Zagórski: Chcemy ułatwić obywatelom załatwianie spraw przez internet

  • PAP/JS    8 marca 2017 - 17:29
Marek Zagórski: Chcemy ułatwić obywatelom załatwianie spraw przez internet
Projekt zakłada umożliwienie nieodpłatnego dostępu do danych o pojazdach zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów organom Inspekcji Ochrony Środowiska. (fot. pixabay)

• Ułatwienie obywatelom załatwiania codziennych spraw przez internet, taki ma być efekt noweli przygotowanej przez resort cyfryzacji.
• Jej projektem w środę (9 marca) zajmował się Sejm.
• Chodzi m.in. o umożliwienie kierowcom sprawdzenia przez internet liczby punktów karnych.
W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych.

Projekt dotyczy wprowadzenia zmian służących umożliwieniu obywatelom załatwienia szeregu spraw z administracją publiczną - z zakresu ruchu drogowego, realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz Karty Dużej Rodziny - za pośrednictwem systemów teleinformatycznych - wyjaśnił wiceminister cyfryzacji Marek Zagórski, prezentując posłom założenia inicjatywy. Dodał, że projekt został przygotowany wspólnie przez ministerstwa cyfryzacji oraz rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jak mówił wiceminister cyfryzacji, projekt nowelizuje przepisy regulujące funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców i przepisy stanowiące ramy prawne dla uruchomienia systemu CEPiK 2.0.

"Projekt wprowadza zmiany, które umożliwią obywatelom załatwienie szeregu spraw urzędowych w sposób prostszy i łatwiejszy, dzięki wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. Punktem wyjścia do opracowania tego projektu, jaki i innych zmian wyrażanych przez rząd w tym obszarze, jest założenie, że skoro państwo zgromadziło w systemach publicznych pewne wiadomości o obywatelu, jego sytuacjach, czy prawach i obowiązkach, powinno ich używać z urzędu, a nie obciążać go obowiązkiem składania zaświadczeń na te okoliczności" - tłumaczył wiceminister.

Zadeklarował, że "celem rządu, a w szczególności ministra cyfryzacji jest taka organizacja systemów teleinformatycznych, w których prowadzone są rejestry publiczne, aby w maksymalny sposób uprościć załatwianie codziennych spraw przez obywateli z wykorzystaniem drogi elektronicznej".

Wiceszef resortu cyfryzacji wyjaśnił, że projekt ustawy składa się z dwóch części.

Pierwsza zakłada zmiany w przepisach o ruchu drogowym - w zakresie sprawdzenia przez internet liczby punktów przypisanych kierowcy za popełnione naruszenia, a także w zakresie umożliwienia nieodpłatnego dostępu do danych o pojazdach zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów organom Inspekcji Ochrony Środowiska.

Druga część przewiduje zmiany w przepisach dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz Karty Dużej Rodziny - w zakresie udostępnienia informacji zawartych m.in. w systemie informacji oświatowej, w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, w ogólnopolskim wykazie studentów i ogólnopolskim wykazie doktorantów, na koncie ubezpieczonego i na koncie płatnika składek.

Jak mówił wiceminister, projekt tworzy ramy prawne dla uruchomienia e-usługi dla kierowców, by mogli sprawdzić liczbę swoich punktów karnych. Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie 1 kwietnia 2017 r.

"Informacja o liczbie punktów będzie udostępniana po uwierzytelnieniu osoby, której dane dotyczą, profilem zaufanym na ePUAP - na podstawie danych przekazywanych przez policję z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego" - powiedział Zagórski.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.