PARTNER PORTALU
  • BGK

Miasta przyszłości. Konkurują ze sobą niczym firmy

  • bad    14 lipca 2014 - 14:03
Miasta przyszłości. Konkurują ze sobą niczym firmy

Rusza projekt Polskie Miasto Przyszłości – otwarta platforma inteligentnych rozwiązań dla miast. To innowacyjny i unikalny projekt na rzecz rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskich miast dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii.




Projekt będzie realizowany w ramach otwartego ekosystemu firm partnerskich.

Współczesne miasta konkurują ze sobą niczym przedsiębiorstwa, podobnie jak one szukając sposobów na tworzenie nowych miejsc pracy, napędzanie wzrostu, zwiększanie wydajności i pomnażanie zysków. Konkurencję tę, co jest szczególnie widoczne w Polsce, zaostrzać będą zmiany demograficzne - starzejąca się i malejąca populacja miast.

Chcąc przyciągać inwestorów, najbardziej wykształconych absolwentów czy najlepszych pracowników, miasta muszą dostosować swoje funkcjonowanie do nowych realiów. Muszą zaadaptować swoją przestrzeń, usługi i procesy do rosnących wymagań i stawić czoła coraz większemu zapotrzebowaniu na dobra, takie jak czysta energia, woda, powietrze, sprawny transport i komunikacja, bezpieczeństwo czy nowoczesna edukacja.

Zmianom demograficznym towarzyszyć będzie jeszcze bardziej dynamiczny niż teraz rozwój technologii, połączony z ich jeszcze większą dostępnością i powszechnością. Według prognoz firmy Cisco, w przyszłym roku z siecią połączonych będzie 15 miliardów urządzeń, zaś do roku 2020 liczba ta wzrośnie do 50 miliardów. Przy czym urządzenia te to nie tylko komputery, smartfony czy tablety, lecz także różnego rodzaju maszyny, czujniki czy kamery, które potrafią wymieniać ze sobą informacje bez ingerencji człowieka.

Te miliardy nowych połączeń składać się będą na Internet Wszechrzeczy, czyli sieć łączącą ludzi, przedmioty, dane i procesy, która pozwoli zmienić dotychczasowy styl życia czy prowadzenia biznesu. Miasta, aby wykorzystać te nowe możliwości, muszą przekształcić się w miasta inteligentne.

Miasto inteligentne (Smart City) to takie, które dzięki wykorzystaniu odpowiednio dobranych rozwiązań technologicznych, wywiera pozytywny wpływ na:

* mieszkańców - ich jakość życia, poziom wykształcenia, udział w życiu publicznym, mobilność czy kreatywność;

* ekonomię - innowacyjność i przedsiębiorczość czy elastyczność rynku pracy;

* środowisko i przestrzeń miejską - kontrolę zanieczyszczeń, gospodarkę zasobami, odpadami i energią, zarządzanie transportem;

* jakość zarządzania miastem - efektywność energetyczną, przejrzystość czy łatwy dostęp do usług publicznych.

Jak pokazują badania Cisco, miasta na całym świecie mogą potencjalnie zyskać na wykorzystaniu takich rozwiązań nawet 1,9 biliona dolarów w ciągu najbliższych 10 lat.

Dlatego coraz więcej miast decyduje się na rozwój w kierunku smart city. Barcelona i Nicea wdrożyły rozwiązanie do obsługi obywatela, które wykorzystuje technologie wideo, pozwalające na szybką komunikację z pracownikiem administracji miejskiej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Barcelona wdrożyła też inteligentne technologie do zarządzania wodociągami, parkingami, odpadami czy w komunikacji miejskiej, co pomaga miastu oszczędzać środki budżetowe, jednocześnie podnosząc jakość usług publicznych.

Z kolei władze Hamburga w zeszłym miesiącu zdecydowały o uruchomieniu programu pilotażowego, obejmującego wdrożenie inteligentnego oświetlenia ulicznego i systemu zarządzania ruchem w mieście oraz w porcie, co przełoży się na usprawnienie działania miasta i obniżenie kosztów. Przykładów inicjatyw zmierzających do budowy inteligentnych - efektywnie zarządzanych miast jest na świecie z każdym tygodniem coraz więcej.







×
KOMENTARZE (1)

  • Calineczka, 2014-07-15 10:10:03

    "To innowacyjny i unikalny projekt" - a czego lub kogo ten projekt "unika"? Powinno być unikatowy, a nie unikalny.