Mniej biegania po urzędach

Nie będziemy musieli aktualizować swoich danych w urzędzie skarbowym po zmianie nazwiska albo adresu.
Mniej biegania po urzędach
Takie między innym ułatwienie w załatwianiu spraw w urzędach umożliwia rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Jak informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, dokument powstał po to, by ułatwić współpracę serwisów i rejestrów. Rozporządzenie weszło w życie 30 maja 2012 r. Po jego wdrożeniu nie będziemy musieli np. aktualizować swoich danych w urzędzie skarbowym po zmianie nazwiska albo adresu. MSW wyśle nowe dane z rejestru PESEL do rejestru podatników w Ministerstwie Finansów.

By jednak taka współpraca była możliwa, potrzebna była wielomiesięczna praca informatyków i urzędników. Problemem były chociażby inne zapisy danych w rejestrach –Ministerstwo Finansów wykryło 360 tys. różnic pomiędzy PESEL a rejestrem podatników (na 47 mln rekordów).

W praktyce Krajowe Ramy Interoperacyjności określają zasady porozumiewania się poszczególnych serwisów i rejestrów począwszy od warstwy technologicznej aż po słownictwo, zasady, strategie, normy czy praktyki.

– Są dokumentem złożonym i na gruncie polskim nowatorskim, stąd potrzeba, by przedstawiciele instytucji publicznych spotykali się i dyskutowali na ich temat – tłumaczy resort administracji i cyfryzacji.

Dlatego 21 czerwca MAC zaprosił przedstawicieli wszystkich resortów i niektórych urzędów centralnych na spotkanie, na którym przedstawił założenia KRI. Ministerstwo planuje też powołanie stałego międzyresortowego zespołu ds. interoperacyjności.

KRI ma spowodować, że państwowe systemy teleinformatyczne i rejestry publiczne będą ze sobą płynnie współdziałać. Zyskamy na tym wszyscy, bo nie będziemy musieli biegać po urzędach po odpisy aktów, kopie dokumentów i zaświadczenia z różnych rejestrów.

Ci z nas, którzy są niepełnosprawni, zyskają gwarancję, że systemy teleinformatyczne podmiotów publicznych umożliwią im dostęp do zasobów informacyjnych – KRI zobowiązują wszystkie podmioty publiczne do dostosowania swoich serwisów do europejskiego standardu dostępności dla niepełnosprawnych WCAG 2.0. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Dla każdego"normalność"może znaczyc co innego...

Anydej, 2012-06-25 22:34:31 odpowiedz

biegania coraz więcej, ale faktycznie wszystko powinno wrócić do normalności

MALARZ BEZ PĘDZLA, 2012-06-25 22:04:21 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE