Na dużą skalę walczą z wykluczeniem cyfrowym

  • AW/kujawsko-pomorskie.pl
  • 12-07-2012
  • drukuj
Dwa tysiące gospodarstw domowych, w tym rodziny w trudnej sytuacji materialnej, uczniowie pobierający stypendia socjalne oraz osoby niepełnosprawne, w tym niewidome skorzysta z programu skorzysta „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
Na dużą skalę walczą z wykluczeniem cyfrowym

Zarząd województwa kujawsko-pomorskiego zatwierdził listy beneficjentów ostatecznych projektu„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. To największy tego typu projekt systemowy w skali kraju. Celem jest otwarcie dostępu do świata internetowej komunikacji i internetowych zasobów środowiskom, które nie byłyby w stanie uczynić tego o własnych siłach.   
 
Przedsięwzięcie, opracowane i realizowane przez kujawsko-pomorski urząd marszałkowski w partnerstwie z gminami i organizacjami pozarządowymi, Polskim Związkiem Niewidomych i Caritas Polska, sfinansowane w znacznej mierze ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, obejmuje:

 - przekazanie zestawów komputerowych z oprogramowaniem i dostępem do internetu,
 - sfinansowanie dostępu do internetu gospodarstwom domowym wyposażonym w komputer,
 - szkolenia, dzięki którym objęci programem poznają podstawy korzystania z tych narzędzi.

Ostatecznie do partnerstwa przystąpiło 56 samorządów miejskich i gminnych, 25 na zasadzie deklaracji, pozostałe dołączyły na zasadzie wsparcia najsłabszych finansowo samorządów lokalnych w ramach Funduszu Wsparcia (wybrano gminy o najniższych dochodach i najwyższym bezrobociu).

Zgodnie z uchwałą zarządu województwa wsparcie otrzyma: 1 100 osób w trudnej sytuacji materialnej, 350 osób niewidomych, 550 osób z inną formą niepełnosprawności.

W urzędzie marszałkowskim trwają obecnie przygotowania drugiego etapu projektu, w którym uzupełnimy, o komputery i łącza internetowe, wyposażenie wiejskich świetlic oraz pomożemy we włączeniu się do sieci młodzieży szkolnej.

Listy beneficjentów mozn znaleźć tu

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE