Nagrodzeni urzędnicy uruchomią geoportal

Gorzowski zespół urzędników zdobył drugie miejsce i wyróżnienie w konkursie projektów, przy realizacji których należało wykorzystać informacje przestrzenne.
Nagrodzeni urzędnicy uruchomią geoportal

Praca wykorzystana zostanie przy tworzeniu geoportalu. Informacje przestrzenne (geoinformacje) mówią o położeniu w przestrzeni różnych obiektów, lokalizują różne zjawiska, dane adresowe, wskazują np. miejsca w których doszło do wypadków.

Do niedawna dane te były rozproszone. Parlament Europejski uchwalił dyrektywę ustanawiającą Infrastrukturę Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej.

Wynika z niej że infrastruktura informacji przestrzennej powinna zapewnić ciągłość przestrzenną danych i ich wzajemną zgodność oraz przechowywanie, udostępnianie i utrzymywanie informacji na odpowiednim szczeblu administracji publicznej.

Zebranie informacji przestrzennych w jednym miejscu ma spowodować, że decyzje podejmowane m.in. w sprawach inwestycji, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego będą uwzględniały wszystkie związane z nimi uwarunkowania.

Powszechny dostęp do tych danych ma otworzyć lokalną społeczność na współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji np. przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego, poszukiwaniu najlepszej lokalizacji dla inwestycji lub wskazywaniu obiektów, które należy objąć ochroną.

Dyrektywa została wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia 4 marca br. o infrastrukturze informacji przestrzennej. To oznacza nowe zadania dla samorządu.

Czytaj też: Geoinformacja ważna w realizacji zadań gminy

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID w Warszawie ogłosiło w ubiegłym roku program szkoleniowy „Akademia Inspire”, poświęcony stosowaniu w praktyce dyrektywy.

W szkoleniach i konkursie wzięły udział zespoły ze stu miast i gmin oraz jednego powiatu.

7 kwietnia w Warszawie odbyła się konferencja „Zainspiruj się! Infrastruktura informacji przestrzennej w jednostkach samorządowych”, podsumowująca dwuletnią rywalizację samorządów w ramach konkursu „Akademia Inspire”, w którym Gorzów w kategorii miast i miast na prawach powiatu zdobył drugie miejsce i wyróżnienie.

Gorzowski zespół zrealizował projekt „Ustalenie obszarów miasta wyłączonych spod zainwestowania i zabudowy.” Urzędnicy zgromadzili niezbędne dane i dokonali analizy, czy na terenie Gorzowa są obszary, które ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, potrzeby bezpieczeństwa, wypoczynku powinny pozostać terenami niezabudowanymi.

Gorzowski projekt już posłużył do tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie Chróścika, a także Siedlic i Zakanala.

Większość informacji, które zostały zebrane podczas jego realizacji będzie dostępnych na miejskim geoportalu, który ma ruszyć pod koniec bieżącego roku.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE