Nie masz dostępu do internetu? Zgłoś to do UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął aktualizację ogólnokrajowych map popytu na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowy Internet oraz na samorządowe hot-spoty z dostępem do Internetu w miejscach publicznych.
Nie masz dostępu do internetu? Zgłoś to do UKE

Nowe mapy popytu będą opracowane po uzyskaniu od użytkowników zgłoszeń zapotrzebowania na te usługi.

UKE zachęca do wypełnienia ankiet przez osoby bezpośrednio odczuwające potrzebę dostępu do tych usług - z prośbą o zgłaszanie informacji na temat zamieszkiwanych obszarów, na których nie jest świadczona usługa telefonii stacjonarnej lub Internetu szerokopasmowego, a także brak jest publicznych hot-spotów z dostępem do Internetu świadczonym przez gminy/powiaty/województwa.

Ankiety są trzy: brak telefonu, brak internetu oraz brak hotspotu.

Pozyskane z ankiet informacje pomogą Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej w aktualizacji map popytu i w dokładniejszym koncentrowaniu swoich działań na obszarach szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Czytaj też: Powstanie 70 tys. łączy światłowodowych

Po uzyskaniu informacji z ankiet i ich odpowiednim zagregowaniu w mapach popytu, UKE będzie mógł udostępnić operatorom (również lokalnym) i zainteresowanym organom samorządu terytorialnego wiedzę o miejscach zapotrzebowania na ww. usługi telekomunikacyjne, które to miejsca mogą być interesujące z punktu widzenia biznesowego.

Uzyskane zgłoszenia posłużą także do wskazania miejsc, gdzie potrzebne jest nałożenie obowiązku zapewnienia usługi powszechnej w rozumieniu art. 81 Prawa telekomunikacyjnego. Obowiązek ten należy do operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, a w okresie od 8 maja 2006 r. do 8 maja 2011 r. jego realizacja należała do Telekomunikacji Polskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Po cóż nam internet, Jeśli komentarze, Dla kogoś z Wierchuszki Są przykre i wraże ?

Eterno Vagabundo, 2012-10-22 10:00:28 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE