PARTNER PORTALU
  • BGK

Nietypowe metody budowy sieci światłowodowej

  • AW/uke.gov.pl    9 września 2011 - 09:32
Nietypowe metody budowy sieci światłowodowej

Krajowe Forum Szerokopasmowe po raz kolejny służy radą samorządowcom przy realizacji inwestycji w sieci szerokopasmowe. Tym razem podpowiada jakie prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty należy wziąc pod uwagę przy budowie linii światłowodowych na podbudowie słupowej sieci energetycznej.
Opinię pod nazwą "Prawne, techniczne i ekonomiczne aspekty budowy linii światłowodowych na podbudowie słupowej sieci energetycznej" przygotowała kancelaria prawnicza Kuch, Sękowski, Tacznowska-Wileńska.

Największą trudnością przy budowie sieci światłowodowej jest nie ułożenie kabla lecz budowa drogi kablowej. Ta część robót pochłania także najwięcej środków. Z kolei najwięcej czasu wymaga wykonanie dokumentacji projektowej, a w szczególności uzyskanie prawa drogi i uzgodnienie jej ze wszystkimi użytkownikami sąsiadujących instalacji i nieruchomości.

Te trudności skłoniły projektantów sieci do poszukiwania nowych rozwiązań technologii budowy umożliwiających skrócenie zarówno czasu projektowania, jak i samej budowy. W wyniku tych poszukiwań powstały interesujące rozwiązania budowy sieci wykorzystujące istniejącą infrastrukturę kanalizacji sanitarnej polegające na wprowadzeniu odpowiednio przygotowanego i zabezpieczonego światłowodu do rurociągu ściekowego. Rozwiązanie znalazło zastosowanie wszędzie tam, gdzie ze względu na gęstości podziemnego uzbrojenia nie była możliwa budowa nowego rurociągu kablowego,  czyli głównie w intensywnie zabudowanych terenach miejskich lub w obszarach zabudowy zabytkowej.  Ta technologia okazała się jednak rozwiązaniem kosztownym z uwagi na wysokie ceny specjalistycznych kabli, konieczność odpowiedniego przygotowania kanalizacji sanitarnej do montażu kabla i znaczny koszt robót montażowych. Mimo wysokiej  ceny jest jednak stosowana wszędzie tam, gdzie zastosowanie tradycyjnej metody jest nieefektywne.

Inną nietypową metodą budowy sieci światłowodowych jest układanie kabla światłowodowego poprzez zatapianie go w nawierzchni asfaltowej dróg.  Ta technologia, także kosztowna, może być stosowana tam gdzie drogi mają stabilną, dobrej jakości nawierzchnię i nie są narażane na permanentne remonty.

Najczęściej wykorzystywana jest jednak technologia polegająca na budowie sieci optycznych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury energetycznej – słupowych sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia.  Podstawową zaletą w przypadku budowy linii nadziemnych jest szybkość instalacji. Rozwiązania nadziemne mają jednak kilka wad. Po pierwsze, cała instalacja jest bezpośrednio narażona na działanie czynników środowiskowych, takich jak promieniowanie UV, słońce, deszcz, śnieg itp. Następstwem tego jest konieczność stosowania elementów infrastruktury o odpowiednio podwyższonej odporności na występujące czynniki atmosferyczne.

Niezależnie od zalet i wad technologii napowietrznej, projekty szerokopasmowe wymagające indywidualnej notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej, muszą wykazać spełnienie warunków z Wytycznych wspólnotowych. Jednym z takich warunków (pkt 51 lit. e) jest: „Wykorzystanie istniejącej infrastruktury: państwa członkowskie powinny, o ile jest to możliwe, zachęcać oferentów do wykorzystania istniejącej infrastruktury w celu unikania niepotrzebnego i nieekonomicznego powielania zasobów. Aby ograniczyć wpływ ekonomiczny na działających już operatorów sieci, należy im umożliwić włączenie ich infrastruktury do zgłoszonego projektu. Jednocześnie warunek ten nie powinien doprowadzić do działania na korzyść istniejących już operatorów, w szczególności w przypadkach, kiedy osoby trzecie nie mają dostępu do takiej infrastruktury lub środków koniecznych do konkurowania z istniejącą.”.

Czytaj też:Eksperci o inwestycjach szerokopasmowych

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.