PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK sprawdził, jak działa program „Cyfrowa szkoła”

  • Michał Wroński    28 listopada 2017 - 17:51
NIK sprawdził, jak działa program „Cyfrowa szkoła”
Programem „Cyfrowa szkoła” objęto 432 szkoły podstawowe. (fot. www.lukow.ug.gov.pl)

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła efekty wdrożenia programu „Cyfrowa szkoła”. Okazało się, że szkoły posiadały niezbędne wyposażenie do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu. Wszystkie placówki miały pracownie komputerowe i dostęp do internetu, choć w większości szkół o niskiej przepustowości. Problemem jest jednak niewielkie zainteresowanie przygotowanymi w ramach „Cyfrowej szkoły” e-podręcznikami i materiałami znajdującymi się na portalu wiedzy dla nauczycieli „Scholaris”. Izba zwraca także uwagę na nieudostępnienie szkołom narzędzia do prowadzenia e-dzienników. W tej sytuacji placówki są zmuszone korzystać z komercyjnych, odpłatnych rozwiązań.
• Programem „Cyfrowa szkoła” objęto 432 szkoły podstawowe. Celem było przygotowanie i udostępnienie szkołom elektronicznych zasobów edukacyjnych. 

• Na realizację programu wydano ponad 60 mln zł: ponad 46 mln zł z budżetu państwa, a blisko 14 mln zł z zasobów samorządu terytorialnego.

• W ramach programu i projektów komplementarnych szkołom udostępniono platformę edukacyjną „E-podręczniki” z elektronicznymi podręcznikami do kształcenia ogólnego oraz innymi elektronicznymi materiałami edukacyjnymi. Przygotowano 18 audycji oświatowych na portalu edukacyjnym TVP, zmodernizowano internetowy portal wiedzy dla nauczycieli „Scholaris” udostępniając tam ok. 25 tys. materiałów edukacyjnych, a także zorganizowano odpowiednie szkolenia dla nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych.

W ocenie NIK program „Cyfrowa szkoła” wraz z działaniami realizowanymi w ramach czterech projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyniósł założone efekty w postaci przygotowania i udostępnienia szkołom elektronicznych zasobów edukacyjnych.

Program dobry, ale trwał zbyt krótko

Z drugiej jednak strony Izba zwraca uwagę na krótki okres funkcjonowania programu w szkołach w postaci praktycznych zajęć edukacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych technologii (zaledwie od stycznia do czerwca 2013 r). Nie pozwoliło to na uzyskanie wymiernych rezultatów (np. w postaci poprawy efektów nauczania) w szkołach objętych programem. Poza tym po zakończeniu „Cyfrowej szkoły” nie wprowadzono, zakładanego docelowo, programu wieloletniego cyfryzacji szkół.

Czytaj: Cyfrowa szkoła najważniejsza ze wszystkich zadań

Skontrolowane przez NIK 30 szkół posiadało niezbędne wyposażenie do stosowania w nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych -przeciętnie na jeden komputer przypadało ośmiu uczniów, zaś na jedną placówkę średnio cztery tablice interaktywne i dziewięć projektorów multimedialnych. Wszystkie szkoły posiadały pracownie komputerowe wykorzystywane nie tylko na zajęciach komputerowych i informatyki, ale także przedmiotów nieinformatycznych. W komputery do osobistego użytku wyposażonych było ok. 76 proc. nauczycieli skontrolowanych szkół. Wszystkie placówki posiadały dostęp do internetu, przy czym w większości problemem była jego relatywnie niska przepustowość (do 30Mb/s). NIK zwrócił też uwagę, że w ponad połowie skontrolowanych szkół (16 z 30) nie zapewniono skutecznego oprogramowania chroniącego szkolne komputery przed dostępem do treści w internecie mogących szkodzić prawidłowemu rozwojowi uczniów.

Czytaj: Szkolne pracownie komputerowe pozostawiają wiele do życzenia×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.