PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe reguły konkursów na informatyzację

  • pt    17 lutego 2014 - 10:28
Nowe reguły konkursów na informatyzację

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przekazało do konsultacji „Projekt rozporządzenia w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu oraz kryteriów, sposobu i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację”.
Rozporządzenie dotyczy dofinansowania projektów i przedsięwzięć, o których mowa w art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i określa:

*sposób oceny wniosków dotyczących projektów informatycznych i przedsięwzięć przewidzianych do dofinansowania;

*sposób oceny realizacji projektów informatycznych i przedsięwzięć, zgodnie z warunkami  określonymi w umowie;

* sposób rozliczania przyznanych środków finansowych;

* sposób dysponowania przyznanymi środkami finansowymi;

*wzory wniosku o dofinansowanie oraz raportów z przebiegu realizacji projektów informatycznych i przedsięwzięć oraz rozliczenia przyznanych środków finansowych.

Podmioty publiczne składają wnioski o dofinansowanie w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.

Wyznaczony przez ministra termin składania wniosków o dofinansowanie nie może być krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia o konkursie, rozumianego jako dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

Do wniosku o dofinansowanie dołącza się wykaz osób reprezentujących podmiot ubiegający się o dofinansowanie, kalkulację kosztów, dokumenty potwierdzające, że podmioty publiczne ubiegające się o dofinansowanie nie zalegają z wpłatami z tytułu należności budżetowych,  zgodę na powszechne udostępnienie i rozpowszechnienie osiągniętych wyników realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie oceniać będzie komisja konkursowa, które brać będzie pod uwagę cel ustanowienia projektu informatycznego lub przedsięwzięcia, możliwość wykonania projektu i zastosowania jego wyników, zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu, techniczne warunki projektu.

Projekt rozporządzenia w Multimediach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.