Nowe ulice w gminie Siepraw

Lipiec 2013 roku okazał się dla mieszkańców gminy Siepraw początkiem wielu zmian. Wszystkie miejscowości w tej gminie, a więc: Siepraw, Czechówka, Zakliczyn oraz Łyczanka posiadają już ulice.
Nowe ulice w gminie Siepraw

W lipcu 2012 roku gmina Siepraw postanowiła sprostać trudnej sprawie uporządkowania numeracji adresowej i rozpoczęła prace nad wprowadzeniem ulic we wszystkich miejscowościach.

Z pomocą przyszło opublikowane w dniu 2 lutego 2012 r. rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Określa ono szczegółowo m.in. szczegółowo sposób prowadzenia ewidencji adresowej (numeracji adresowej) oraz metodę, czyli zasady nadawania nowych numerów dla nieruchomości.

Blisko rok od tych wydarzeń projekt ten dobiegł do końca. W lipcu 2013 roku wszystkie miejscowości w gminie Siepraw posiadają już ulice.

Aby z sukcesem dokonać procesu przenumerowania i dostarczyć właścicielom nieruchomości zawiadomienia o zmianie numeracji porządkowej - należy najpierw stworzyć bazę adresową. Tutaj sytuacja wyjściowa gminy Siepraw była niemal idealna, gdyż gmina posiadała już georeferencyją bazę punktów adresowych.

Zadaniem firmy realizującej przedsięwzięcie było tylko zweryfikowanie istniejącej bazy w terenie oraz jej kontrola (wraz z poprawą) z innymi dostępnymi bazami - w tym z baza działek ewidencyjnych (kontrola topologiczna) oraz bazą USC (Urząd Stanu Cywilnego - osoby zameldowane w danych miejscowościach).

Ostatnimi pracami nad budową bazy adresowej było dostosowanie jej do wymogów zapisów rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA).

Równolegle z pracami nad budową bazy adresowej opracowywano wspólnie z Urzędem Gminy Siepraw oraz radnymi gminy przebieg nowych ulic. Ich nazewnictwo leżało już wyłącznie w kwestii rady gminy i mieszkańców, którzy wykazali się w tym zadaniu ogromnym zaangażowaniem (byliśmy i widzieliśmy je podczas wielu spotkań konsultacyjnych).

Dnia 30 kwietnia 2013 r. Rada Gminy Siepraw podjęła długo oczekiwaną uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach: Czechówka, Łyczanka, Siepraw, Zakliczyn - możemy pochwalić się z dostarczenia Radnym projektu tej uchwały wraz z załącznikiem graficznym.

Jednym z ostatnich etapów prac było dokonanie przenumerowania (przypisanie starym numerom - nowych, z ulicą) oraz wygenerowanie zawiadomień do właścicieli nieruchomości o zmianie numerów.

Utworzona ewidencja miejscowości, ulic i adresów dla gminy Siepraw prowadzona jest w autorskiej aplikacji GEMA. Oprócz możliwości aktualizowania, dodawania i przeglądania historii (podpinanie skanów dokumentów) wszystkich punktów adresowych, aplikacja GEMA wyposażona jest w moduł automatycznego generowania zawiadomień o nadaniu nowych numerów porządków.

Na Portalu Mapowym GEOplMPZP gminy Siepraw, mieszkańcy oraz osoby odwiedzający gminę, mogą znaleźć nowe nazwy ulic oraz adresy (nowa numeracja).

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE