Nowe wzory aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu

Pojawiły się nowe wzory dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Będą one obowiązywać od 1 marca.

fot. msw.gov.pl

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

W rozporządzeniu określono wzory m.in. odpisów zupełnych: aktu urodzenia, aktu małżeństwa i aktu zgonu (w postaci papierowej i w formie dokumentu elektronicznego). Rozporządzenie zawiera również wzory odpisów skróconych: aktu urodzenia, aktu małżeństwa oraz aktu zgonu oraz wzory protokołów i zaświadczeń.

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, odpis skrócony aktu stanu cywilnego (w postaci papierowej), zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo oraz zaświadczenie o stanie cywilnym w postaci papierowej zawierają indywidualne oznaczenie blankietu składające się z dwóch liter oraz siedmiu cyfr.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 marca.

Nowe przepisy przewidują prowadzenie elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz udostępnianie ich odpisów w dowolnym USC, a także możliwość wzięcia ślubu poza urzędem.

Zobacz szczegóły rozporządzenia.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Kiedy będą takie "porządki elektroniczne" jak podczas ostatnich wyborów samorządowych, to już sobie wyobrażam...

klepka, 2015-02-11 12:22:27 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE