PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowela ustawy o ewidencji ludności odesłana do komisji

  • PAP/AH    15 marca 2018 - 14:47
Nowela ustawy o ewidencji ludności odesłana do komisji
(fot. PTWP Paweł Pawłowski)

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności została w czwartek odesłana do senackiej komisji samorządu terytorialnego. Senator Piotr Florek (PO) złożył sześć poprawek, z których jedna zakłada usunięcie z ustawy możliwości przekazywania służbom danych z rejestrów stanu cywilnego.
  • Nowelizacje ustaw o ewidencji ludności, Prawo o aktach stanu cywilnego i o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji.
  • Nowela przewiduje możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka online, co ma zdjąć z rodziców obowiązek osobistego stawiennictwa w urzędzie stanu cywilnego w celu zgłoszenia narodzin.
  • Nowelizacja zakłada znaczne rozszerzenie katalogu podmiotów, którym wydaje się odpisy aktu stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych.

W trakcie czwartkowego posiedzenia Senatu do ustawy zgłoszono poprawki senatora Piotra Florka (PO). Część z nich miała charakter legislacyjny. Senator Florek proponował m.in. usunięcie z ustawy możliwości przekazywania służbom danych z rejestrów stanu cywilnego.

Dane te miałyby być udostępniane za pośrednictwem urządzeń teletransmisji po złożeniu jednorazowego wniosku i wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

W ocenie senatora Florka, ten przepis w ogóle nie powinien znaleźć się w ustawie. - Oczywiście, popierając po części tą ustawę, jeżeli się okaże, że ten najważniejszy punkt zostanie z ustawy wykreślony, to możemy tą ustawę poprzeć. Jeżeli nie, to oczywiście będziemy głosowali przeciw - zadeklarował.

Wiceminister cyfryzacji Karol Okoński zapewnił podczas posiedzenia Senatu, że proponowana ustawa nie zmieni zakresu kompetencji służb, a jedynie zmienia się tryb i usprawnia dostęp do danych. - Ten dostęp jest jeszcze bardziej szczelny. Bo dzięki temu, że włączymy dwa systemy informatyczne, mamy szczegółową ścieżkę audytową - kto, kiedy i o jakie dane pytał, czego przy procesie papierowym, który obowiązuje obecnie, po prostu nie ma - wyjaśnił.

Nowelizacja zakłada także włączenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Służby Więziennej do katalogu podmiotów, którym wydaje się odpisy aktu stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej przez te służby osoby.

Nowela przewiduje ponadto możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka online, co ma zdjąć z rodziców obowiązek osobistego stawiennictwa w urzędzie stanu cywilnego w celu zgłoszenia narodzin. - Rodzice w początkowym okresie powinni swoją uwagę skupić na nowym członku rodziny - wskazano w uzasadnieniu.

Zgłoszenie będzie musiało zawierać oświadczenie o wyborze imienia dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika USC do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie odesłany - w formie elektronicznej lub papierowej - odpis aktu urodzenia dziecka oraz powiadomienie o nadanym numerze PESEL i zaświadczenie o zameldowaniu. Rozwiązanie to ma wejść w życie 1 czerwca 2018 r.

Projektowane przepisy zakładają również dodanie numerów PESEL rodziców, o ile zostały im nadane, w akcie urodzenia dziecka. Ponadto zaproponowano, aby wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy było możliwe także w formie dokumentu elektronicznego.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.