PARTNER PORTALU
  • BGK

Ostatnie dni na komputerowe wnioski

  • AZA    9 maja 2011 - 21:50

Jeszcze tylko do połowy maja Fundacja Promocji Gmin Polskich przyjmuje wnioski na Komputery i Internet w gminie za 15%.
Oferta FPGP wyróżnia się kompleksową obsługą procesu aplikacyjnego do Działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, poprzez:

•Diagnozę potrzeb internetyzacji, informatyzacji i komputeryzacji gminy,
•Sporządzenie wniosku o dotację na pokrycie 85% kosztów w ramach Działania 8.3. POiG
•Pomoc doradczą w realizacji projektu i skutecznym zarządzaniu nim ze stałą opiekę eksperta.

Co może być sfinansowane ze środków dotacji?
•całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
•pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę (min. 30 gospodarstw),

•zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu  oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
•dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST
•dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

Kto może skorzystać ze wsparcia?
•gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych,
•dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,

•osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
•rodziny zastępcze,
•rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
•jednostki podległe beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta, publiczne domy pomocy społecznej).

Aby zgłosić zainteresowanie uczestnictwem w projekcie należy przesłać wstępne zgłoszenie na adres e-mail Fundacji (fundacja@cigg.pl). Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania, razem ze szczegółowymi informacjami o programie, na stronie głównej Fundacji www.ingmina.pl Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Zongo, 2011-05-10 09:37:21

    dobrze, ze przypomniano, bo są ludzie tak zabiegani, że łatwo mogą zapomnieć...