PARTNER PORTALU
  • BGK

Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur już prawie gotowy

  • pt    25 lipca 2014 - 07:52
 Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur już prawie gotowy

Władze województwa oraz przedstawicieli gmin i powiatów podpisały list intencyjny dot. porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur.
Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur ma w znaczący sposób wpłynąć  na realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – woj. warmińsko-mazurskie”.

Pierwszym krokiem do jego wdrożenia było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego porozumienia w tej sprawie, w którym udział wzięła Małgorzata Olszewska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

List Intencyjny dot. porozumienia w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, podpisany został przez władze województwa oraz przedstawicieli gmin i powiatów.

Porozumienie, którego zawarcie rady gmin i powiatów uchwał w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości inwestycji dotyczących infrastruktury „ostatniej mili” oraz uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w zakresie infrastruktury „ostatniej mili”.

Wiceminister Małgorzata Olszewska, w swoim wystąpieniu podkreśliła jak istotna i znacząca jest realizacja Planu Cyfrowego dla Warmii i Mazur. „Dzięki takim działaniom i dobrej współpracy samorządów, jak podpisany dzisiaj list intencyjny, a następnie porozumienie, możliwe będzie faktyczne wsparcie inwestycji w szybki internet szerokopasmowy poprzez zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Praca którą wykonały samorządy jest kluczowa dla realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego, rządowej strategii szerokopasmowej, gdzie zidentyfikowano właśnie wysokość opłat za infrastrukturę telekomunikacyjną jako istotną barierę inwestycyjną dla rozwoju internetu.

Efekty dzisiejszych działań zwiększą szansę realizacji projektów szerokopasmowych w nowym rozdaniu unijnego budżetu. To ważne, ponieważ wg naszych analiz prawie 90 gmin będzie kwalifikować się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” – powiedziała wiceminister.

Jest to pierwsza taka inicjatywa w Polsce, mająca na celu wsparcie rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej przez samorządy lokalne. Podjęte działania pozwolą mieszkańcom Warmii i Mazur cieszyć się dostępem do szerokopasmowego internetu na najwyższym poziomie. Inicjatywa ta będzie także miała wpływ na realizację projektów w ramach nowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Samorządy odgrywają znaczącą rolę w procesach rozwoju sieci szerokopasmowych. To one decydują w sprawach ustalenia treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji, lokalizacji infrastruktury w pasach drogowych, opłat lokalnych czy pozwoleń na budowę.

To, w jaki sposób wykonywane są te kompetencje, może rozwijać lub hamować rozwój sieci szerokopasmowych. Wpływa to także na poziom kosztów prowadzonych inwestycji - nie tylko z zakresu telekomunikacji. Aby wykorzystać pełen potencjał z dostępności usług szerokopasmowych samorządy powinny aktywnie uczestniczyć w procesach budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Podczas uroczystości podpisano także list intencyjny w sprawie realizacji projektu z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, pomiędzy urzędem marszałkowskim, urzędem wojewódzkim oraz wszystkimi powiatami z terenu województwa.

Inicjatywa ta ułatwi dostęp do danych z bazy wojewódzkiego oraz Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w postaci cyfrowej dla przedsiębiorców, mieszkańców i administracji. Projekt ma na celu harmonizację oraz standaryzację  i integrację rozproszonych zasobów i rejestrów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.