PARTNER PORTALU
  • BGK

Pojawił się Geoportal2... Co ma zmienić?

  • AT    29 listopada 2013 - 19:01
Pojawił się Geoportal2... Co ma zmienić?

Pojawiła się nowa odsłona rządowego geoportalu. Celem Geoportal2 jest zapewnienie obywatelom, przedstawicielom biznesu oraz instytucjom państwowym dostępu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych.
W epoce dynamicznego rozwoju internetu i sieci telekomunikacyjnej coraz większą rolę odgrywa rozbudowa infrastruktury informacji przestrzennej.

Człowiek od zawsze opisywał świat uniwersalnym językiem kartografii rysując mapy, które wykorzystywał do orientacji w terenie.

Obecnie przestrzeń geograficzną definiują mapy cyfrowe, do których elektroniczny dostęp umożliwia realizowany projekt Geoportal2. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej, 3 grudnia br. w Warszawie odbędzie się konferencja, podczas której zostaną zaprezentowane produkty, możliwości i osiągnięcia projektu Geoportal2.

Budowę infrastruktury danych przestrzennych zapoczątkowano w latach dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Inicjatywa stworzenia europejskiego zasobu informacji geoprzestrzennej, opartej na dyrektywie INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the EuropeanCommunity), została oficjalnie przyjęta w 2007 roku przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W Polsce pierwsze tego typu przedsięwzięcie rozpoczął Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach projektu Geoportal.gov.pl. Obecnie prace te kontynuowane są w projekcie Geoportal2.

Podstawowym zadaniem projektu jest opracowanie i wdrożenie spójnych wytycznych w zakresie realizacji inicjatyw Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz wytworzenie systemów informatycznych. W projekcie wytworzono m.in.: narzędzia do zarządzania i udostępniania danych przestrzennych, Moduł SDI oraz Uniwersalny Moduł Mapowy.

Moduł SDI zapewnia przechowywanie, zarządzanie, synchronizowanie i udostępnianie danych przestrzennych oraz ich wymianę pomiędzy węzłami wchodzącymi w skład infrastruktury informacji przestrzennej. Rozwiązanie to umożliwia rozwój infrastruktury poprzez włączanie do niej kolejnych podmiotów, w tym również tych, które nie posiadają zaplecza technologicznego, ale są istotne ze względu na posiadane dane. Z kolei Uniwersalny Moduł Mapowy to zestaw narzędzi aplikacyjnych umożliwiających analizę danych przestrzennych, przygotowywanie wydruków kartograficznych oraz generowanie raportów w zakresie prognozowania i analizy natężeń zdarzeń, trendów.

Z wykorzystaniem wytworzonych w projekcie narzędzi prowadzona jest ponadto harmonizacja zbiorów i usług danych przestrzennych wymagana przez dyrektywę INSPIRE.

Głównymi beneficjentami projektu Geroportal2 są przedstawiciele Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, przedsiębiorcy działający na rynku związanym z danymi o charakterze przestrzennym oraz inni zainteresowani stałym dostępem do tego typu informacji. Potencjalnymi użytkownikami docelowymi są również jednostki administracji publicznej, inwestorzy krajowi i zagraniczni, odbiorcy instytucjonalni oraz osoby prywatne, jak np. właściciele nieruchomości.

W realizację projektu angażowane są również podmioty zewnętrzne, zarówno jako partnerzy merytoryczni,  jak i  wykonawcy poszczególnych produktów.

W projektowaniu i testowaniu rozwiązań związanych z Uniwersalnym Modułem Mapowym oraz Modułem SDI uczestniczyli m.in. przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Czy projekt Geoportal2 ujednolici rozproszone w instytucjach dane geoprzestrzenne? Czy zwiększy konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych i przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki poprzez zachęcenie obcego kapitału do inwestowania w Polsce? - odpowiedzi na te pytania będzie można usłyszeć już 3 grudnia br. w Warszawie na konferencji projektu Geoportal2.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • dziki, 2013-12-05 09:41:58

    Najważniejsze to aktualizować dane..... był Geoportal 1 i co z tego jak niektóre starostwa nie wprowadzały aktualizacji. Tu będzie to samo, jak dane będą sprzed kilku lat :-( Jak na razie dane są tylko w części wprowadzone.... np. sieci naniesione na mapy nagle się urywają, nie mają ciągłości. ...  rozwiń