Pojawił się Geoportal2... Co ma zmienić?

Pojawiła się nowa odsłona rządowego geoportalu. Celem Geoportal2 jest zapewnienie obywatelom, przedstawicielom biznesu oraz instytucjom państwowym dostępu do zbiorów oraz usług danych przestrzennych.
Pojawił się Geoportal2... Co ma zmienić?

W epoce dynamicznego rozwoju internetu i sieci telekomunikacyjnej coraz większą rolę odgrywa rozbudowa infrastruktury informacji przestrzennej.

Człowiek od zawsze opisywał świat uniwersalnym językiem kartografii rysując mapy, które wykorzystywał do orientacji w terenie.

Obecnie przestrzeń geograficzną definiują mapy cyfrowe, do których elektroniczny dostęp umożliwia realizowany projekt Geoportal2. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania obywateli, przedsiębiorców i administracji publicznej, 3 grudnia br. w Warszawie odbędzie się konferencja, podczas której zostaną zaprezentowane produkty, możliwości i osiągnięcia projektu Geoportal2.

Budowę infrastruktury danych przestrzennych zapoczątkowano w latach dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych. Inicjatywa stworzenia europejskiego zasobu informacji geoprzestrzennej, opartej na dyrektywie INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the EuropeanCommunity), została oficjalnie przyjęta w 2007 roku przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. W Polsce pierwsze tego typu przedsięwzięcie rozpoczął Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach projektu Geoportal.gov.pl. Obecnie prace te kontynuowane są w projekcie Geoportal2.

Podstawowym zadaniem projektu jest opracowanie i wdrożenie spójnych wytycznych w zakresie realizacji inicjatyw Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz wytworzenie systemów informatycznych. W projekcie wytworzono m.in.: narzędzia do zarządzania i udostępniania danych przestrzennych, Moduł SDI oraz Uniwersalny Moduł Mapowy.

Moduł SDI zapewnia przechowywanie, zarządzanie, synchronizowanie i udostępnianie danych przestrzennych oraz ich wymianę pomiędzy węzłami wchodzącymi w skład infrastruktury informacji przestrzennej. Rozwiązanie to umożliwia rozwój infrastruktury poprzez włączanie do niej kolejnych podmiotów, w tym również tych, które nie posiadają zaplecza technologicznego, ale są istotne ze względu na posiadane dane. Z kolei Uniwersalny Moduł Mapowy to zestaw narzędzi aplikacyjnych umożliwiających analizę danych przestrzennych, przygotowywanie wydruków kartograficznych oraz generowanie raportów w zakresie prognozowania i analizy natężeń zdarzeń, trendów.

Z wykorzystaniem wytworzonych w projekcie narzędzi prowadzona jest ponadto harmonizacja zbiorów i usług danych przestrzennych wymagana przez dyrektywę INSPIRE.

Głównymi beneficjentami projektu Geroportal2 są przedstawiciele Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, przedsiębiorcy działający na rynku związanym z danymi o charakterze przestrzennym oraz inni zainteresowani stałym dostępem do tego typu informacji. Potencjalnymi użytkownikami docelowymi są również jednostki administracji publicznej, inwestorzy krajowi i zagraniczni, odbiorcy instytucjonalni oraz osoby prywatne, jak np. właściciele nieruchomości.

W realizację projektu angażowane są również podmioty zewnętrzne, zarówno jako partnerzy merytoryczni,  jak i  wykonawcy poszczególnych produktów.

W projektowaniu i testowaniu rozwiązań związanych z Uniwersalnym Modułem Mapowym oraz Modułem SDI uczestniczyli m.in. przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Czy projekt Geoportal2 ujednolici rozproszone w instytucjach dane geoprzestrzenne? Czy zwiększy konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych i przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki poprzez zachęcenie obcego kapitału do inwestowania w Polsce? - odpowiedzi na te pytania będzie można usłyszeć już 3 grudnia br. w Warszawie na konferencji projektu Geoportal2.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Najważniejsze to aktualizować dane..... był Geoportal 1 i co z tego jak niektóre starostwa nie wprowadzały aktualizacji. Tu będzie to samo, jak dane będą sprzed kilku lat :-( Jak na razie dane są tylko w części wprowadzone.... np. sieci naniesione na mapy nagle się urywają, nie mają ciągłości. ... rozwiń

dziki, 2013-12-05 09:41:58 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE