PARTNER PORTALU
  • BGK

Pojawiła się nowa BeSTi@

  • GK    7 października 2013 - 16:33
Pojawiła się nowa BeSTi@

Udostępniono 4 października 2013 r. nową wersję systemu BeSTi@ oraz SJO BeSTI@ (x.02.010.05). Wersje te zawierają w szczególności długo oczekiwane zmiany dotyczące obliczania wskaźników z poz. 9.2, 9.4 i 9.6 oraz załącznika przedsięwzięć WPF.
Najistotniejsze zmiany, jeśli chodzi o wieloletnie prognozy finansowe dotyczą:

- wprowadzono nową wersję formularza WPF - ze zmienionymi regułami obliczeń poz. 9.2, 9.4 i 9.6 - obecnie uwzględniają także wyłączenia z poz. 2.1.1.1.

- zmiany zasad składania e-podpisów zarówno pod WPF. Obecnie e-podpis będzie składany w kontekście roli osoby podpisującej: za organ stanowiący, za organ wykonawczy lub jako potwierdzenie za zgodność z oryginałem

- weryfikacji poprawności e-podpisu zaraz po jego złożeniu. System nie dopuści do złożenia podpisu nieważnego czasowo ani podpisu niekwalifikowanego

- weryfikacji zgodności danych z e-podpisu z danymi zawartymi w module „Administracja" w odpowiednich polach (przewodniczący rady i przewodniczący zarządu) - tej weryfikacji nie będzie podlegać podpis składany „za zgodność z oryginałem"

- dodano nową postać wydruku WPF - „Dokument elektroniczny (eWPF)" którego wyglądem steruje nowa sekcja „Parametry wydruku dokumentu elektronicznego". Podgląd ten generuje CAŁY dokument numerując odpowiednio załączniki oraz pobierając do nagłówka dane o numerze uchwały i dacie podjęcia z danych podstawowych

- umożliwiono zmiany lat realizacji przedsięwzięcia bezpośrednio na formularzu ekranowym załącznika WPF (bez konieczności dokonywania zmian w słowniku przedsięwzięć)

- na formularzu ekranowym załącznika przedsięwzięć dodano przełącznik umożliwiający pokazanie wyłącznie zmienionych przedsięwzięć

- na podglądach wydruku WPF i Przedsięwzięcia dodano nowe przełączniki umożliwiające przygotowywanie szerszego wachlarza materiałów dodatkowych dla radnych

- na podglądzie wydruku dokumentu elektronicznego będzie prezentowana informacja o e-podpisach

W zakresie sprawozdawczości zmiany dotyczą:

- zmiany zasad składania e-podpisów zarówno pod WPF. Obecnie e-podpis będzie składany w kontekście roli osoby podpisującej: skarbnik, kierownik jednostki lub „z upoważnienia"

- weryfikacji poprawności e-podpisu zaraz po jego złożeniu. System nie dopuści do złożenia podpisu nieważnego czasowo ani podpisu niekwalifikowanego

- weryfikacji zgodności danych z e-podpisu z danymi zawartymi w module „Administracja" w odpowiednich polach (skarbnik i przewodniczący zarządu) - tej weryfikacji nie będzie podlegać podpis składany „z upoważnienia"

- na podglądzie wydruku sprawozdań będzie prezentowana informacja o złożonych e-podpisach w miejscach odpowiednich do roli w jakiej zostały złożone

W pozostałym zakresie:

- dodano mechanizm powiadamiania podczas logowania o ważnych zdarzeniach w systemie: braku pobrania paczek z serwera komunikacyjnego przez ostatnich kilka dni, występowaniu nieobsłużonych korekt, nieprzetworzeniu paczek, które znajdują się w „Skrzynce odbiorczej"

- umożliwiono prezentację kompletu sprawozdań zapisanych do XML z XSLT w przeglądarkach internetowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.