PARTNER PORTALU
  • BGK

Polska Wschodnia informacyjna

  • GK    23 maja 2011 - 12:43
Polska Wschodnia informacyjna

W Warszawie odbyła się konferencja „Programy dla Polski Wschodniej szansą na przezwyciężenie barier cywilizacyjnych”.
Otwierając obrady wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Wiesław Paluszyński stwierdził, że program budowy infostruktury dla pięciu województw składających się na tzw. Polskę Wschodnią to tylko początek drogi ku eliminacji wykluczenia cyfrowego mieszkańców tych terenów.

Podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju regionalnego. Iwona Wendel, odpowiedzialna za program operacyjny rozwój Polski Wschodniej, poinformowała, że zatwierdzony przez Komisją Europejską budżet wynosi 2,7 mld zł i obejmuje również wsparcie dla rozwoju centrów B+R, uczelni, potencjału turystycznego ale program budowy infostrad to projekt największy w tym pakiecie.

Komisja Europejska, nauczona doświadczeniami z Hiszpanii i Włoch, gdzie podobne programy nie dały oczekiwanych rezultatów, uważnie się przygląda, co robimy z tymi pieniędzmi. Szerokopasmowa Polska Wschodnia (SSPW) to obecnie największy projekt pomocowy w UE.

Karl Wermig, przedstawiciel Alcatel-Lucent – firmy, która doświadczenia z udziału w podobnych projektach z rynku włoskiego i niemieckiego – stwierdził, że skutki realizacji programów takich jak SSPW są obciążone ryzykiem natury społecznej. Nie zawsze bowiem pojawia się dostateczny popyt na stworzona infostrukturę. Budowa, funkcjonowanie i popyt – w projektach tego rodzaju te trzy rzeczy powinny być planowane współbieżnie.

Rady Alcatela-Lucenta dla Polski to: angażować do przedsięwzięcia lokalnych prywatnych partnerów, budować społeczne zaufanie do całej akcji, nie bać się ambitnych celów. Zaangażowenie w projekt szerokiej społeczności jest głównym kluczem do sukcesu.

Dyr. Michał Zientara z MRR przedstawił stan przygotowań do budowy sieci szerokopasmowych w Polsce Wschodniej. Według planów MRR w I kwartale 2012 r. nastąpi fizyczny początek inwestycji o wartości ok. 1 mld zł, na którą złoży się 5 regionalnych sieci szkieletowych o sumarycznej długości ok. 10 tys. km.

Będą to sieci NGN o przepustowości co najmniej 40 Mbps dla klienta końcowego, zawierające ok. 1000 węzłów dystrybucyjnych.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego prowadzonego przez prof. Józefa Modelskiego, skupili się na możliwych scenariuszach dalszych losów SSPW.

Wojciech Hałka wyraził podziw dla sprawnych działań administracji w prowadzeniu programu SSPW. Zauważył jednak, że dokładne porównanie założeń tego programu z celami Europejskiej Agendy Cyfrowej wykazuje dość istotne rozbieżności.

Krzysztof Heller uznał, że nie jest aż tak ważne, czy spełnimy założenia EAC w każdym jej punkcie, ważne czy faktycznie efektem realizacji projektu będzie pobudzenie gospodarki w regionie objętym jego realizacją.

Sebastian Mikołajczyk (Sprint, Motorola) wyraził obawę, że do 2015 r. wszystkie prace muszą być rozliczone przed Komisja Europejską gdy tymczasem żadna sieć jeszcze nie jest budowana. Potrzebne jest znaczne przyspieszenie działań przygotowawczych bo zaczyna być mało czasu – a przekroczenie terminów grozi utrata dotacji.

Dyr. Beata Dobrzyńska-Borucka z ministerstwa infrastruktury powiedziała, że niestety realizacja programu bezwzględnie wymaga szeregu działań wstępnych, od inwentaryzacji sieci już istniejących poczynając. Pokonanie wstępnego etapu wymaga ścisłej koordynacji kilku urzędów; zapewniła, że w tym kierunku jest czynionych wiele wysiłków.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.