Powstaje komitet do spraw cyfryzacji

Premier podpisał zarządzenie o powołaniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Komitet ma inicjować, opiniować i koordynować między resortami wszystkie prace dotyczące informatyzacji kraju.
Powstaje komitet do spraw cyfryzacji
Chodzi m.in. o informatyzację administracji publicznej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, sieci szerokopasmowych, edukacji, ochrony zdrowia, łączności, polityki audiowizualnej i współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemem Informacyjnym.

Będzie również nadzorował przygotowania do wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz realizację Planu Informatyzacji Państwa.

Będzie opiniować projekty, których wartość przekracza 5 mln zł – przed podjęciem decyzji o ich finansowaniu. Wnioski komitetu muszą być uwzględnione w jak najszerszym zakresie.

Komitetowi przewodzić będzie minister administracji i cyfryzacji, a na jego zastępców zostaną powołani: wiceminister w MAC i wiceminister rozwoju regionalnego. W skład komitetu wejdą też wiceministrowie z pozostałych resortów, a także prezesi lub wiceprezesi Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Komunikacji Elektronicznej i GUS.

Zarządzenie o powołaniu Komitetu ds. Cyfryzacji wejdzie w życie po siedmiu dniach od opublikowania w Monitorze Polskim. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Uczestnicy tak wiele chcieli powiedzieć.Chodzi,oczywiście,o informatyzację administracji publicznej!

CYFRA, 2012-01-09 23:38:38 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE