Powstanie kaliski geoportal

Do końca roku powstanie kaliski geoportal, na którym znajdą się plany zagospodarowania przestrzennego, mapy z działkami, sieci uzbrojenia terenu, mapy akustyczne i wiele innych przydatnych dla mieszkańców informacji.
Powstanie kaliski geoportal
Przygotowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia na „Zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS w Urzędzie Miejskim w Kaliszu jako Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wykonaniem i opracowaniem mapy akustycznej miasta Kalisza”. Przetarg został ogłoszony 25 listopada 2011.

Wzięły w nim udział cztery konsorcja. Postępowanie wyłoniło wykonawcę: konsorcjum firm z liderem – Instytutem Systemów Przestrzennych i Katastralnych z Gliwic. Umowa została podpisana 20 kwietnia a wartość zamówienia wynosi milion dwieście tysięcy złotych.

GIS to Miejski System Informacji Przestrzennej, połączony z mapą akustyczną miasta. miejski geoportal będzie świadczył usługę dostępu do urzędowej informacji przestrzennej, w tym do informacji z zasobu geodezyjnego oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

Geoportal jest odpowiedzią na nałożony na samorządy ustawowy obowiązek świadczenia takich usług oraz realizacją ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Jak informuje kaliski magistrat będzie to uniwersalny, pełny system informacji o mieście, powszechnie dostępny poprzez internet, oparty na ortomapie miasta. W przyszłości dołączone do systemu zostaną kolejne funkcje: zdalna obsługa interesantów administracji samorządowej oraz świadczenie e-usług na rzecz społeczeństwa informacyjnego (staje się to normą prawną).

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE