PARTNER PORTALU
  • BGK

Powstanie kaliski geoportal

  • AT    29 czerwca 2012 - 08:56
Powstanie kaliski geoportal

Do końca roku powstanie kaliski geoportal, na którym znajdą się plany zagospodarowania przestrzennego, mapy z działkami, sieci uzbrojenia terenu, mapy akustyczne i wiele innych przydatnych dla mieszkańców informacji.
Przygotowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia na „Zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS w Urzędzie Miejskim w Kaliszu jako Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z wykonaniem i opracowaniem mapy akustycznej miasta Kalisza”. Przetarg został ogłoszony 25 listopada 2011.

Wzięły w nim udział cztery konsorcja. Postępowanie wyłoniło wykonawcę: konsorcjum firm z liderem – Instytutem Systemów Przestrzennych i Katastralnych z Gliwic. Umowa została podpisana 20 kwietnia a wartość zamówienia wynosi milion dwieście tysięcy złotych.

GIS to Miejski System Informacji Przestrzennej, połączony z mapą akustyczną miasta. miejski geoportal będzie świadczył usługę dostępu do urzędowej informacji przestrzennej, w tym do informacji z zasobu geodezyjnego oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

Geoportal jest odpowiedzią na nałożony na samorządy ustawowy obowiązek świadczenia takich usług oraz realizacją ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Jak informuje kaliski magistrat będzie to uniwersalny, pełny system informacji o mieście, powszechnie dostępny poprzez internet, oparty na ortomapie miasta. W przyszłości dołączone do systemu zostaną kolejne funkcje: zdalna obsługa interesantów administracji samorządowej oraz świadczenie e-usług na rzecz społeczeństwa informacyjnego (staje się to normą prawną).

<!-- pagebreak //-->

Wykonawca, zakończył prace nad wstępnym projektem technicznym wdrożenia systemu. Miasto przekazuje mu obecnie podstawowe materiały źródłowe.

Trwają prace przygotowawcze do pomiarów akustycznych na terenie miasta Kalisza. Wykonano „naloty" samolotowe nad naszym miastem wykonując całą serię zdjęć zarówno pod przyszłą ortofotomapę, jak i również na potrzeby mapy akustycznej i Numerycznego Modelu Terenu - informuje urząd.

W najbliższych dniach zostanie uruchomiony roboczy testowy serwer GIS z przykładowymi danymi (serwer zbliżony do wersji finalnej), jak i również zostaną przeszkoleni przyszli administratorzy systemu.

- Z jak szerokim zagadnieniem mamy do czynienia, niech świadczy fakt, iż obecnie nad realizacją zadania pracuje stale ok. 20 osób. Wysłane zostały pisma do kierowników komórek jednostek organizacyjnych urzędu celem wyznaczenia osób - przyszłych liderów GIS w poszczególnych referatach - mówi Janusz Pęcherz, prezydent Miasta.

<!-- pagebreak //-->

Jak dodaje na przełomie października i listopada odbędą się szkolenia w zakresie obsługi sytemu, które obejmą grupę blisko 100 osób. Celem ich będzie nauka korzystania z systemu oraz pokazanie, jak można i trzeba wykorzystywać system w codziennej pracy. Odrębne szkolenia specjalistyczne odbędą się dla liderów oraz administratorów systemu.

- System, aby mógł zadziałać i być w pełni funkcjonalny, musi mieć solidne zaplecze organizacyjno-kadrowe. W związku z tym w miejsce obecnego jednoosobowego stanowiska zostanie powołany referat przy Wydziale Geodezji i Kartografii - mówi prezydent.

- Docelowy stan referatu powinien być osiągnięty w październiku i zatrudniać, obok dzisiejszego koordynatora, a w przyszłości kierownika komórki, geoinformatyka i informatyka. Dodatkowe potrzeby to zapewnienie warunków lokalowych oraz sprzętu – dodaje. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.