PARTNER PORTALU
  • BGK

Poznań funduje mieszkańcom komputery i darmowy dostęp do internetu

  • JS    6 października 2017 - 22:10
Poznań funduje mieszkańcom komputery i darmowy dostęp do internetu
Projekt adresowany jest do tych osób zameldowanych w Poznaniu, które nie posiadają w domu dostępu do Internetu (fot. pixabay.com)

Jeśli nie masz komputera i dostępu do Internetu, masz szansę, by miasto Ci pomogło - bezpłatnie użyczyło sprzęt, przeszkoliło i zapłaciło za dostęp do sieci. Jest jednak warunek: musisz spełnić kryteria uczestnictwa w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu", złożyć wniosek i wziąć udział w rekrutacji. Został na to już niespełna miesiąc.
Zainteresowani, którzy spełniają warunki określone w regulaminie, mogą składać dokumenty zgłoszeniowe do 31 października za pośrednictwem poczty lub osobiście, w biurze zarządu projektu przy ul. Matejki 50, w pokoju nr 209. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt adresowany jest do tych osób zameldowanych w Poznaniu, które nie posiadają w domu dostępu do Internetu. O udział w nim mogą ubiegać się:

- gospodarstwa domowe spełniające tzw. kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz z ośrodkami pomocy społecznej,

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,

-  rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,

- samotni rodzice spełniający kryterium dochodowe, określone w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Osoby, które chcą skorzystać z szansy muszą złożyć - oprócz formularza zgłoszeniowego  - kserokopię dowodu tożsamości oraz zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku.

Jeśli w dokumencie tożsamości nie ma informacji potwierdzającej meldunek w Poznaniu, należy przedłożyć dokument potwierdzający zameldowanie. Osoby niepełnosprawne muszą załączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaś rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka - dokumenty potwierdzające ich status.

To już kolejny nabór w projekcie dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i budżetu Miasta Poznania, który ruszył na dobre na początku 2013 roku. Wtedy rozpoczęło się instalowanie komputerów stacjonarnych u 3000 beneficjentów, wyłonionych podczas rekrutacji. Wsparcie poznaniaków przez miasto w tym zakresie przewidziane jest minimalnie do końca 2020 roku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.