PARTNER PORTALU
  • BGK

Prawie 60 mln euro na internetowe białe plamy

  • GK    18 lipca 2012 - 10:59
Prawie 60 mln euro na internetowe białe plamy

Ponad 4,5 tys. miejscowości, głównie wiejskich należy do tzw. internetowych białych plam. Na ich likwidację resort rolnictwa ma prawie 60 mln euro. Dzięki nim dostęp do internetu uzyska ponad 2 mln osób.
Określone zostały nowe priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich. Wśród nich znalazło się m.in. tworzenie i zapewnienie dostępu do infrastruktury szerokopasmowego internetu.

Stąd nowelizacja rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Według dokumentu pomoc może być przydzielana gminom i związkom międzygminnym. Pieniądze przeznaczone zostaną na inwestycje zlokalizowane na obszarach, które nie są wyposażone w infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne umożliwiające dostęp do internetu.

Jak tłumaczy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na obszarach wiejskich o niskiej gęstości zaludnienia oraz niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze, firmy prywatne nie mają planów inwestycyjnych, bo nie przewidują znaczących zysków, dlatego konieczna jest interwencja podmiotów publicznych, by zapewnić dostęp mieszkańców do internetu.

Dofinansowanie obejmie gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie i miejskie z wyłączeniem miejscowości liczących ponad 5 tys. mieszkańców. Dodatkowym warunkiem jest to, że obszar ma mieć poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do internetu o przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s nie większy niż 30 proc.

Ten warunek wprowadzono ze względu na wysokość dostępnych środków na działania z zakresu podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej, czyli 59 111 500 euro. To niewiele w stosunku do środków określonych w programach realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (ponad 3,25 mld euro).

Z wyliczeń resortu wynika, że na pomoc w likwidacji internetowych białych plam czeka ponad 4,5 tys. małych miejscowości, głównie z obszarów wiejskich. Dzięki programowi potencjalny dostęp do internetu będzie mogło uzyskać 2 055 115 mieszkańców obszarów wiejskich. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Morsik, 2012-07-18 21:03:18

    Internet przed kanalizacją! Mamy całe gminy i wsie, gdzie fekalia odprowadza się bezpośrednio do odkrytych cieków wodnych. We łbach się poprzewracało! Niech gówna rynsztokiem płyną, a internet musi być!