PARTNER PORTALU
  • BGK

Program otwierania danych: BIP, CRIP, urzędników i obywateli czeka rewolucja?

  • AW    6 lipca 2016 - 12:09
Program otwierania danych: BIP, CRIP, urzędników i obywateli czeka rewolucja?

Problemem pozostaje również ograniczony dostęp do informacji zawartych w Biuletynie Zamówień Publicznych (fot.pixabay)

• Resort cyfryzacji przeprowadził konsultacje Programu Otwierania Danych Publicznych, który ma uzupełnić ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
• Wciąż kilkadziesiąt podmiotów zobowiązanych do prowadzenia BIP nie posiada lub nie aktualizuje stron tych publikatorów. Poza tym jest spory problem z porównywaniem danych na ten sam temat udostępnianych przez różne samorządy.
• Dostęp do informacji w BIP-ach i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP) powinien zostać zharmonizowany, przydałoby się też powołanie w każdej instytucji specjalnego stanowiska odpowiedzialnego za ponowne wykorzystanie danych. Potrzebne też będą szkolenia dla urzędników samorządowych.
Przypomnijmy, 16 czerwca weszła w życie ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Resort cyfryzacji postanowił pójść krok dalej i przygotował Program Otwierania Danych Publicznych, który będzie wspierać pełniejsze wykorzystywanie potencjału danych publicznych. Program został poddany konsultacjom, a MC właśnie przedstawiło ich wyniki.

Biuletyny Informacji Publicznej do poprawy

Zdaniem opiniujących Program, rolą Ministerstwa Cyfryzacji powinno być wspieranie i rozwój systemu dostępu do informacji również za pośrednictwem stron BIP, gdyż nie istnieją żadne inne, formalne metody egzekwowania prowadzenia stron BIP i publikowania w nich aktualnych informacji.

Im więcej podmiotów będzie prowadziło strony BIP zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz aktami wykonawczymi do niej, tym łatwiej będzie realizować politykę otwierania danych za pośrednictwem Centralnego Repozytorium.

Zwrócono uwagę na dwa podstawowe problemy. Mianowicie, póki co brakuje informacji o dostępnych zasobach jakie mają zostać udostępnione. Problemem pozostaje również ograniczony dostęp do informacji zawartych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Warto skoncentrować się na poprawie tego systemu, aby zwiększyć przejrzystość zawartych w nim danych publikując je w popularnym Open Contracting Standard – pisze MC.

Zdaniem opiniujących niewykorzystanym instrumentem wspierającym realizację celu Programu pozostaje Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej (według różnych szacunków kilkadziesiąt podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej nie posiada lub nie aktualizuje stron tych publikatorów).

Czytaj też: Problem z BIP: Wiele instytucji nie wie, jakie dane posiada

Postulowano, by dostęp do informacji w BIP-ach i CRIP uległ harmonizacji, bez łączenia obydwu systemów, tak aby pozostawić ambitnym podmiotom publicznym możliwość rozwijania swoich stron Biuletynu.

Samorząd w Programie otwierania danych

Opiniujący Program zwrócili uwagę na potrzebę stworzenia samorządom możliwości udziału w Programie. Faktem jest bowiem, że wiele z danych, do których powinni mieć dostęp mieszkańcy, to dane samorządowe.

- Postulowano albo umożliwienie wspólnej nauki przedstawicielom administracji centralnej i samorządowej albo stworzenie osobnej takiej możliwości dla administracji samorządowej – informuje MC.

Zdaniem opiniujących Program w przypadku danych udostępnianych przez JST problemem jest nieporównywalność danych publikowanych przez różne JST na ten sam temat. Istotnym zadaniem Programu powinna być więc stymulacja ustanawiania i wdrażania zestawów dobrych praktyk w zakresie standardów publikacji danych. Kluczowe standardy powinny być wpisane w rozporządzeniu lub podobnej rangi dokumentach, a większość powinna powstawać jako wzorce uzgodnione w wyniku współpracy między rządem i samorządem z udziałem organizacji samorządowych.KOMENTARZE (1)

  • Ma, 2016-07-09 08:54:08

    Ktoś kto pisał ten artykuł powinien pisać raczej do onetu albo pudelka