Rada Europejska zajmie się cyfryzacją

Rada Europejska, czyli spotkanie szefów rządów i państw Unii Europejskiej 24 i 25 października, ma dotyczyć m.in. realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej.
Rada Europejska zajmie się cyfryzacją

Od wielu miesięcy Polska zabiega, by spotkanie to dotyczyło najważniejszych spraw cyfrowych: ochrony prywatności, jednolitego rynku telekomunikacyjnego, obniżenia VAT na e-booki oraz wykorzystania potencjału informacji publicznej i chmury obliczeniowej. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk, towarzyszy mu minister Michał Boni.

Jak podkreśla min. Boni, Polska po raz pierwszy wystąpiła tak aktywnie w sprawach cyfrowych na arenie europejskiej.

- Uznaliśmy, że jest o co zabiegać - mówi.

Sprawy kluczowe dla rozwoju internetu, dla wolności w sieci, gospodarki cyfrowej i ochrony danych osobowych rozstrzygają się dziś na poziomie międzynarodowym. W tej chwili kluczową rolę ma do odegrania Unia Europejska, bo to tu przygotowywane są rozstrzygnięcia, które mogą wpłynąć na to, czy rynek europejski będzie konkurencyjny w skali globalnej.

Polska od wielu miesięcy zabiegała, aby w konkluzjach (wnioskach) dziś zaczynającego się szczytu europejskiego, oprócz zapisów dotyczących m. in. cyklicznego przeglądu Europejskiej Agendy Cyfrowej.

Europejscy liderzy zwrócili też szczególną uwagę na cztery kluczowe postulaty:

Polski priorytet 1 - Ochrona danych osobowych - wskazanie przez Radę Europejską horyzontu zakończenia prac nad reformą

Polski priorytet 2 - pakiet Connected Continent - Łączność na całym kontynencie - podkreślenie wagi znaczenia budowania jednego rynku telekomunikacyjnego i rozpoczęcia prac legislacyjnych nad pakietem

Polski priorytet 3 - Stawki VAT na e-booki - wprowadzenie zobowiązania dla KE do zaproponowania zmian i zrównania stawek opodatkowania książek papierowych i książek cyfrowych

Polski priorytet nr 4 - Promocja otwartego dostępu i potencjału chmury obliczeniowej - zwrócenie uwagi przez Radę Europejską na potencjał kryjący się w tych rozwiązaniach

Od wielu miesięcy zależało resortowi administracji i cyfryzacji na tym, aby wysłać wyraźny impuls dla spraw cyfrowych. Priorytety zawarte są w dokumencie z początku października.

Stwierdza on, że znaczenie spraw cyfrowych w ostatnich latach zmieniło się: „to nie jest już tylko temat, który zajmuje ekspertów; agenda cyfrowa stała się tą częścią polityk publicznych, które są kluczowe dla konkurencyjności Europy".

W tym kontekście Polska proponuje unijnym partnerom zajęcie się czterema wspomnianymi wyżej priorytetami, wskazując wyraźnie, że sprawa PRISM rzuca nowe światło na sprawę ochrony prywatności obywateli Europy.

Przygotowanie polskich priorytetów poprzedziły intensywne rozmowy w Unii - m.in. z przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem van Rompuyem, komisarz Neelie Kroes oraz z Niemcami i Francją (min. Fleur Pellerin), a także z nowymi państwami członkowskimi UE.

Michał Boni przedstawił te postulaty po raz kolejny 7 października na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (cykliczne posiedzenie ministrów). Mówił o nich także 17 i 18 października na światowej konferencji o cyberbezpieczeństwie w Seulu (forum wymiany informacji i idei ściągającym liderów zmian z całego świata) m.in. z Francisem Maude'em, szefem Urzędu Gabinetu Premiera Wielkiej Brytanii, Edem Vaizeyem, sekretarzem stanu ds. Kultury, Telekomunikacji i Sektorów Kreatywnych, Mediów oraz Sportu Wielkiej Brytanii, Carlem Bildtem, szefem MSZ Szwecji, Christopherem Painterem, koordynatorem Departamentu Stanu USA ds. cyberbezpieczeństwa.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Trudno wierzyć kłamcom i TW agentom na dodatek tak obleśnie zaślinionym, fuj:((

zew, 2013-10-25 13:23:47 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE