PARTNER PORTALU
  • BGK

Rewolucyjne zmiany w e-administracji już za pół roku

  • Piotr Toborek    9 czerwca 2014 - 00:12
Rewolucyjne zmiany w e-administracji już za pół roku

Załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, uproszczone procedury administracyjne, dane z różnych rejestrów w jednym miejscu – takie możliwości ma zagwarantować projekt pl.ID., realizowany przez Centralny Ośrodek Informatyki przy MSW.
Program pl.ID to kontynuacja wieloletnich działań, których celem jest modernizacja systemów informatycznych, w których prowadzone były rejestry PESEL oraz dowodów osobistych.

Podstawowy zakres programu obejmuje integrację i przebudowę rejestrów publicznych w Polsce (budowa Systemu Rejestrów Państwowych – SRP), w tym referencyjnego zasobu danych osób fizycznych, znajdującego się w systemie PESEL i w ściśle z nim związanych systemach nformacyjnych.

Czytaj też: Petycje do urzędów przez internet?

Od lutego 2013 roku jednostką odpowiedzialną za realizację programu pl.ID jest należący do MSW Centralny Ośrodek Informatyki. Wdrożenie zmian wypracowanych w ramach programu pl.ID planowane jest na styczeń 2015.

Zachodzące zmiany najbardziej dotyczą urzędników zajmujących się ewidencją ludności, dowodami osobistymi oraz pracujących w urzędach stanu cywilnego.

ęDo końca zbliżają się także prace programistyczne w zakresie ewidencji ludności (PESEL) oraz rejestru dowodów osobistych (RDO). Jak mówi Mierzwiński, zaawansowanie prac na tych rejestrach jest odpowiednio na poziomie 90 i 87 proc.

– Jest ono związane z rozpoczynającymi się już w lipcu kolejnymi, niezwykle istotnymi etapami projektu, tj. z testami zewnętrznymi (prowadzonymi przez przyszłych użytkowników) oraz z ogólnopolskimi szkoleniami wdrożeniowymi, którymi zostaną objęci wszyscy urzędnicy obsługujący dane z zakresu programu pl.ID.

Zdaniem COI także w przypadku Bazy Usług Stanu Cywilnego (BUSC) prace podstępują zgodnie z harmonogramem (zaawansowanie na poziomie 47 proc.), który zakłada ich zakończenie na przełomie sierpnia i września.

– Reasumując, realizacja programu pl.ID następuje zgodnie z przyjętym  harmonogramem. Dlatego jesteśmy pewni, że styczniowy termin uruchomienia Systemu Rejestrów Państwowych nie jest zagrożony – przekonuje Mierzwiński.

Nowa architektura Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) stworzona jest na podstawie istniejących przepisów prawa lub będących w trakcie prac legislacyjnych.
 
Nie tylko zmiany technicze

Wdrożenie programu pl.ID opiera się na obowiązujących aktach prawnych, ale połączone jest także z nowelizacją kilku z nich. Rządowe Centrum Legislacji przygotowało m.in. projekt nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (w trakcie procesu legislacyjnego) oraz rozporządzenia wykonawcze do obowiązujących ustaw.

Istotną dla tego programu będzie również nowelizacja zaproponowana w projekcie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, która obejmie:

* Ustawę z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, która umożliwia kierownikowi USC wydającemu decyzję o zmianie imienia lub nazwiska przesłanie decyzji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do innego USC;

* Ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, nakładająca na kierownika USC, do którego wpłynął zagraniczny dokument stanu cywilnego dotyczący osoby posiadającej numer PESEL i dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego, obowiązek zaktualizowania w rejestrze PESEL danych dotyczących stanu cywilnego, zawartego małżeństwa lub zgonu osoby;KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.