Ruda Śląska ma być bardziej smart. Jest koncepcja inteligentnego miasta

Rozbudowa sieci szerokopasmowej, system stacji pogodowych z analizatorami jakości powietrza, platforma e-usług dla mieszkańców oraz inteligentny system sterowania ruchem – to zadania z zakresu smart city - inteligentnego miasta, które w najbliższych latach chcą realizować władze Rudy Śląskiej.
Ruda Śląska ma być bardziej smart. Jest koncepcja inteligentnego miasta
Ważne dla mieszkańców będzie rozwijanie e-usług (fot.pixabay)

• Szczegóły określa miejska koncepcja smart city, przygotowana na zlecenie rudzkiego samorządu. Prace nad dokumentem trwały od czerwca.

• Podstawą była szczegółowa inwentaryzacja wszystkich istniejących już w Rudzie Śląskiej systemów automatyki i sterowania oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych.

• Pozwoliło to określić obszary, które powinny być szczególnie rozwijane pod kątem nowych technologii. Pierwsze projekty wskazane w opracowaniu mają być realizowane już w przyszłym roku.

"Miejska koncepcja smart city to bardzo ważny dokument, swego rodzaju ścieżka postępowania jeśli chodzi o realizację projektów z zakresu inteligentnych systemów miejskich. Mają one ułatwić i poprawić komfort życia mieszkańców w Rudzie Śląskiej oraz usprawnić zarządzanie miastem" - wyjaśniła prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Internet przede wszystkim

Kluczowym określonym w koncepcji zadaniem jest rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej.

"Jest to kręgosłup techniczny dla większości systemów, które miałyby być wdrażane - dlatego tak ważne jest jej utworzenie. W koncepcji przedstawionych zostało kilka scenariuszy, w jaki sposób ma być taka sieć tworzona oraz w jaki sposób jej budowa ma być finansowana" - poinformował doradca prezydent ds. smart city Arkadiusz Godlewski.

Sieć szerokopasmowa będzie podstawą do budowy pozostałych systemów: rozbudowy miejskiego monitoringu czy utworzenia systemu stacji pogodowych wraz z analizatorami powietrza, rozmieszczonych w kluczowych punktach miasta. Inne projekty bazujące na sieci szkieletowej to m.in. zintegrowany system sterowania oświetleniem ulicznym czy inteligentny system sterowania ruchem drogowym, system informacji o wolnych miejscach parkingowych, informacji pasażerskiej oraz informacji dla kierowców.

Koncepcja smart city zakłada także udostępnienie danych, których właścicielem jest miasto. Umożliwi to mieszkańcom tworzenie własnych aplikacji z wykorzystaniem tych danych miejskich, które mogą tworzyć "inteligentne miasto".

Miejskie aplikacje

Ważne dla mieszkańców będzie rozwijanie e-usług. Chodzi o stworzenie platformy do płatności on-line, dającej też możliwość otrzymywania np. elektronicznych powiadomień o stanie załatwianych spraw. Samorząd stara się o środki unijne na taką platformę. Jeszcze w październiku okaże się, czy udało się pozyskać dotację; jeżeli będą pieniądze, prace mają ruszyć w przyszłym roku i potrwać do 2020 r.

Platforma może być rozbudowywana o aplikację miejską, dzięki której mieszkańcy mogliby otrzymywać informacje o najważniejszych wydarzeniach w mieście, sprawach załatwianych w urzędzie czy danych dotyczących zanieczyszczeń powietrza; mogliby też zgłaszać wszelkiego rodzaju interwencje.

Opracowany w Rudzie Śląskiej dokument zakłada, że zadania z zakresu smart city będą finansowane m.in. ze środków unijnych, ale także w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Główne założenia koncepcji znajdą się w aktualizowanej właśnie Strategii Rozwoju Rudy Śląskiej.

Miasto realizuje już zadania zaliczane do obszaru smart city. Od dwóch lat w mieście działa Publiczny System Informacji Przestrzennej - informatyczne narzędzie dla urzędników, inwestorów i mieszkańców miasta. Obejmuje ono dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy ewidencji dróg i mostów. Ma także moduł zgłoszeń, pozwalający mieszkańcom wskazywać miejsca zakłóceń porządku, awarii, aktów wandalizmu czy uszkodzeń dróg.

PPP także inteligentne

Ponadto, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, od ub. roku w 12 placówkach oświatowych w mieście działa system zarządzania energią, na który składają się urządzenia monitorujące zużycie energii, sterowane zdalnie poprzez system informatyczny - dzięki niemu optymalizowane jest zużycie ciepła.

Obecnie opracowywany jest projekt budowy inteligentnego parkingu przy Miejskim Centrum Kultury. Parking, którego budowę zaplanowano na przyszły rok, ma być m.in. wyposażony w czujniki, wykrywające obecność pojazdu na stanowisku parkingowym oraz tablicę świetlną informującą o ilości wolnych miejsc. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE