PARTNER PORTALU
 • BGK

Rusza konkurs na szkolenia IT dla mieszkańców Śląska i Opolszczyzny

 • JP    23 marca 2018 - 19:23
Rusza konkurs na szkolenia IT dla mieszkańców Śląska i Opolszczyzny
W Polsce odsetek osób 25+, posiadających umiejętności cyfrowe jest niższy niż średnio w UE. Fot. Pixabay

2 kwietnia w ramach programu Obywatel IT rusza konkurs dla gmin w województwie śląskim i opolskim, którego celem jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 25 roku życia. Gminy mogą starać się o granty w wysokości 15-150 tys. zł.
 • Polacy powyżej 25 r.ż. są na 23. miejscu w UE pod względem kompetencji cyfrowych.
 • W ramach projektu Obywatel IT gminy woj. śląskiego i opolskiego dostaną ponad 6 mln zł na ich rozwój.
 • Przewidziano m.in. szkolenia dla rolników, rodziców czy przedsiębiorców.

W Polsce odsetek osób w wieku 25-74 lat, posiadających podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe jest niższy niż średnio w UE. W przypadku grupy 45-64 lat jest niższy nawet o ponad 20 punktów procentowych. W 2016 r. 44 proc. obywateli Polski posiadało podstawowe lub ponadpodstawowe umiejętności cyfrowe, podczas gdy 56 proc. nie miało żadnych lub miało bardzo niskie. Wskaźnik ten plasuje Polskę na 23. miejscu w UE.

Projekt Obywatel IT ma na celu poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji. Każdy uczestnik szkoleń uzyska w wyniku udziału w projekcie przynajmniej podstawowe kompetencje cyfrowe.

Czytaj też: Świętokrzyskie: Ponad 136 mln zł z UE na e-administrację i e-zdrowie

Grantobiorca może wnioskować o grant w wysokości 15-150 tys. zł. Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby, wynoszący 560 zł. Współczynnik ten będzie również podstawą rozliczenia projektu, tj. w przypadku przeszkolenia przez grantobiorcę mniejszej liczby osób, oddaje on proporcjonalną do niej kwotę grantu. Operator nie będzie wymagać od grantobiorców wnoszenia wkładu własnego. Realizacja projektu powinna zakończyć się do końca 2019 roku.

Internet dla rolników, rodziców, przedsiębiorców...

W pierwszym kwartale 2018 r. na poziomie centralnym zostaną zorganizowane warsztaty dla trenerów, na których zostanie omówiona metodologia kształcenia kompetencji cyfrowych u osób dorosłych, umiejętności korzystania z usług e-administracji oraz źródła informacji do wykorzystania w poszczególnych modułach szkoleniowych. Poruszone też zostaną zagadnienia ponownego wykorzystania informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej w świetle obowiązującego prawa.

Każde szkolenie to co najmniej 12 godzin zegarowych zajęć w obszarach zgodnych z potrzebami uczestnika (co najmniej jeden moduł szkoleniowy). Częstotliwość prowadzenia zajęć będzie dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników oraz scenariuszy szkoleniowych. Szkolenia będą prowadzone przez instruktorów przeszkolonych przez operatora na podstawie materiałów i prezentacji w następujących obszarach:

 • Tworzę własną stronę internetową (blog) - w tym, min.: umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania
 • Rolnik w sieci - w tym, min.: sprawdzanie warunków pogodowych w sieci (profesjonalne prognozy pogody, systemy i aplikacje RSO), geoportal
 • Rodzic w Internecie - w tym, min.: tworzenie bezpiecznych haseł, logowanie się przez sprawdzone sieci WiFi, bezpieczne zarządzanie prywatnością w sieci, w tym publikowanie różnych treści przez rodziców i dzieci, dbałość o wizerunek dziecka w Internecie
 • Mój biznes w sieci - w tym, min.: załatwianie drogą elektroniczną spraw związanych z wysłaniem pisma/informacji/sprawozdania do urzędu, odbiorem odpowiedzi z urzędu
 • Moje finanse i transakcje w sieci - w tym, min.: wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej, wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta
 • Kultura w sieci - w tym, min.: wyszukiwanie informacji na stronach internetowych instytucji kultury (muzea, biblioteki, domy kultury, teatry, filharmonie, archiwa itp.), wartościowych zasobów kultury oraz zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł
 • Działam w sieciach społecznościowych  - w tym, min.: korzystanie z serwisów społecznościowych, prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in, promowanie wydarzeń i wpisów w sieciach społecznościowych
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.