PARTNER PORTALU
  • BGK

Rusza Śląski Klaster IT

  • AT    2 lipca 2012 - 17:55
Rusza Śląski Klaster IT

Rusza Śląski Klaster IT. Projekt obejmie swoim działaniem cały obszar województwa śląskiego, zmierzając do budowy sieci kooperacyjnej współpracy partnerów reprezentujących środowiska przedsiębiorców, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych.
Innowacyjność ma przejawiać się przede wszystkim w obrębie kreowania nowych produktów, ale również podejścia do wybranych procesów biznesowych. Wśród tych pierwszych pojawiają się zjawiska regionalnego cloud computingu czy rozwiązania wspomagające funkcjonowanie rozwiązań informatycznych klasy ERP.

Twórcy klastra chcą również osiągać większą zdolność do generowania innowacyjnych metod zarządczych czy wymiany informacji w ramach systemów informatycznych.

Współdziałanie różnych firm informatycznych tworzących Śląski Klaster IT pozwala liczyć na dodatkowe korzyści w postaci kreowania nowych form współpracy, budowania wspólnej oferty komplementarnych rozwiązań czy zaangażowanie w badania naukowe oraz analizy rynkowe.

W trudnym okresie spowolnienia gospodarczego taka formuła kooperacji może być również szansą na obniżanie kosztów poprzez unikanie dublujących się działań.

<!-- pagebreak //-->

Śląski Klaster IT, który tworzy obecnie ponad 20 podmiotów, powstał z inicjatywy największego polskiego dostawcy oprogramowanie klasy ERP, BPSC. W przedsięwzięcie włączyły się m.in.: Consorg, specjalizująca się w nowatorskich rozwiązaniach z obszaru budżetowania i controllingu, a także Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.

- Konglomerat świata wiedzy, biznesu i podmiotów przestrzeni publicznej skupionych w strukturze klastra pozwala na realizację złożonych projektów badawczych. W przypadku takich działań planujemy skupiać się na wykorzystaniu technik informatycznych w zarządzaniu publicznym, analityce biznesowej, mediach społecznościowych czy web’owych koncepcjach semantycznych - zauważa Andrzej Morawski, Koordynator Śląskiego Klastra IT.

- Zaangażowanie środowisk akademickich w takie projekty jak Śląski Klaster IT umożliwia nam przede wszystkim doskonalenia programów dydaktycznych, aby lepiej przygotowywać młodzież do funkcjonowania w świecie nowoczesnych przedsiębiorstw. Jest to jednocześnie okazja do transferu naszej wiedzy tworzonej w trakcie prac badawczych do firm informatycznych - tłumaczy Morawski

- Taka współpraca zapewnia umiejętne połączenie (synergię) wiedzy teoretycznej i praktycznej, jaka jest niezbędna w procesie dynamicznego rozwoju narzędzi informatycznych i ich zastosowań – podkreśla prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Katedry Inżynierii Wiedzy.

<!-- pagebreak //-->

Klaster to forma współpracy regionalnej lub ponadregionalnej pomiędzy trzema grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi i władzami publicznymi. Ich idea oparta jest na wykorzystaniu potencjału poszczególnych grup, poprzez przenikanie się wiedzy, doświadczenia i kapitału intelektualnego.

Tworzona przez klaster sieć powiązań obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale także instytucje otoczenia biznesu i ośrodki naukowe.

To zakorzenienie w lokalnych strukturach sprawia, że klaster ma charakter trwały. Jest to korzystne dla regionu (brak groźby przeniesienia całej działalności gdzie indziej) jak i dla przedsiębiorstw, dla których siła powiązań lokalnych staje się elementem budowania przewagi konkurencyjnej.

Wzrost konkurencyjności podmiotów klastra sprawia, że sprawniej reagują one na lokalne warunki popytu, tworząc innowacyjne produkty coraz lepszej jakości, natomiast ośrodki naukowe, współpracując z przedsiębiorcami, rozszerzają swoje pole działań badawczych i jednocześnie lepiej rozpoznają potrzeby rynku dla swoich absolwentów. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.