PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy mogą już podpisywać europejską kartę

  • bad    2 czerwca 2014 - 12:47

Z okazji Dnia Europy i w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego Komitet Regionów UE apeluje do wszystkich władz lokalnych i regionalnych o podpisywanie Karty wielopoziomowego sprawowania rządów w Europie.
Komitet Regionów zwraca się do organów władzy na wszystkich szczeblach o wykorzystywanie wielopoziomowego sprawowania rządów jako wiodącej zasady kształtowania polityki, która sprzyjać będzie uczeniu się od siebie nawzajem, dzieleniu się najlepszymi praktykami i rozwijaniu demokracji uczestniczącej.

Ta przyjęta przez KR w dniu 3 kwietnia 2014 r. Karta cieszy się poparciem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy i stanowi manifest polityczny europejskich miast i regionów, w którym wzywa się wszystkie władze publiczne do urzeczywistniania idei wielopoziomowego sprawowania rządów podczas codziennego kształtowania i wdrażania polityki.

Chodzi tu zwłaszcza o partnerską współpracę między różnymi poziomami sprawowania rządów (szczeblem lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim) i o stosowanie szeregu zasad skutecznego kształtowania polityki, takich jak uczestnictwo, współpraca, otwartość, przejrzystość, włączenie i spójność polityki - wszystkie one stanowią niezbędny warunek sukcesu polityki publicznej prowadzonej w interesie obywateli.

Karta nie ma mocy wiążącej, ale zobowiązuje swoich sygnatariuszy do wykorzystywania wielopoziomowego sprawowania rządów przy kierowaniu polityką publiczną i inicjowaniu projektów w partnerstwie z sektorem publicznym i prywatnym oraz do rozwijania współpracy terytorialnej i modernizacji struktur administracyjnych. Są to wszystko zobowiązania, które KR podjął już w celu skutecznego stosowania zasady pomocniczości, zgodnie z którą decyzje podejmowane są na najbardziej skutecznym i najbliższym obywatelom szczeblu.

Kartę mogą podpisać wszystkie jednostki władzy lokalnej i regionalnej w Unii Europejskiej, tzn. miasta, powiaty, okręgi, obszary metropolitalne, województwa, regiony itp., europejskie i krajowe stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych oraz ich sieci również proszone są o wyrażenie oficjalnego poparcia dla Karty, także politycy reprezentujący wszystkie szczeble sprawowania rządów mogą zamanifestować swoje poparcie podpisując Kartę.

Przystępując do Karty, miasta i regiony zobowiążą się do:

- wykorzystywania wielopoziomowego sprawowania rządów do wspierania europejskiego sposobu myślenia w ich regionie lub mieście poprzez współpracę z organami politycznymi i administracyjnymi na wszystkich poziomach: od lokalnego po europejski, i odwrotnie;

- promowania współpracy transgranicznej z innymi regionami bądź miastami i przezwyciężania przeszkód administracyjnych i barier geograficznych;

- modernizacji swoich struktur administracyjnych poprzez pełne wykorzystywanie cyfrowych, innowacyjnych rozwiązań i zwiększanie przejrzystości i otwartości, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości usług publicznych łatwo dostępnych obywatelom;

- propagowania uczestnictwa obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w procesie decyzyjnym, a tym samym rozwijania demokracji uczestniczącej.

Sygnatariusze porozumienia będą mogli lepiej nagłaśniać swoje inicjatywy podejmowane zgodnie z zasadami Karty. Inicjatywy te będą propagowane na stronie internetowej poświęconej Karcie i podczas wydarzeń na wysokim szczeblu organizowanych dla władz lokalnych i regionalnych, państw członkowskich oraz instytucji europejskich.

Jak można przyłączyć się do Karty? Aby podpisać Kartę lub wyrazić dla niej poparcie władze lokalne lub regionalne oraz ich sieci lub stowarzyszenia muszą wypełnić krótki formularz online dostępny pod adresem: www.cor.europa.eu/mlgcharter.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.