Samorządy usprawniają swoje urzędy

Związek Powiatów Polskich zakończył realizację pierwszej części drugiego etapu wdrażania Systemu Analiz Samorządowych w samorządach woj. kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Przeprowadzone szkolenia były kolejnym etapem realizacji projektu zatytułowanego „Sprawny samorząd – program wdrożenia usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego”, realizowanego od końca ubiegłego roku wspólnie przez Związek Powiatów Polskich i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Projekt ma podnieść poziom jakości usług świadczonych przez urzędy. Zakłada m.in. przygotowanie kadry zarządzającej i pracowników urzędów do stosowania nowoczesnych narzędzi i technik zarządzania w administracji publicznej oraz wdrożenie narzędzi samooceny i ciągłego samodoskonalenia.

Działania ZPP w ramach projektu, poza wdrażaniem Systemu Analiz Samorządowych (SAS), obejmują także badania jakości usług świadczonych przez poszczególne samorządy funkcjonujące w projekcie.

Obecnie podejmowane działania związane z rozwojem Systemu Analiz Samorządowych ukierunkowane są zarówno na gminy, jak i na potrzeby powiatów.

Obejmują one prace związane z: selekcjonowaniem danych, wprowadzaniem ich do systemu, benchmarkingiem z innymi samorządami, monitorowaniem procesów, wyciąganiem wniosków oraz ewentualnym korygowaniem wskaźników dla potrzeb danej jst.

Realizowany projekt jest współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

jesteśmy za takim zaangażowaniem!

Zizi, 2011-07-14 17:52:46 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE