PARTNER PORTALU
  • BGK

Sejmowa komisja o kontroli NIK ministerialnego portalu Emp@tia

  • PAP/JS    15 listopada 2016 - 21:28
Sejmowa komisja o kontroli NIK ministerialnego portalu Emp@tia
Projekt Emp@tia nie przyczynił się istotnie do usprawnienia rozpatrywania spraw i poprawy efektywności realizacji zadań w obszarze zabezpieczenia społecznego. (fot. pixabay)

• Portal Emp@tia nie usprawnił rozpatrywania spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego, ani warunków pracy urzędników, którzy nie mogli nawet wykorzystać zakupionych urządzeń - oceniła NIK.
• Z jej raportem zapoznała się sejmowa komisja cyfryzacji.
Jak mówił na posiedzeniu komisji Janusz Madej, wicedyrektor delegatury NIK w Opolu, która koordynowała tę ogólnopolską kontrolę, wdrożono ją w związku z zawiadomieniem skierowanym w ubiegłej kadencji przez szefa klubu PiS, a także innymi sygnałami i doniesieniami mediów o nieprawidłowościach. Podkreślił, że projekt portalu Emp@tia, realizowanego w latach 2008-14 przez ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, który miał zintegrować systemy informatyczne i zapewnić natychmiastowy przepływ informacji w obszarze zabezpieczenia społecznego, kosztował ponad 45 mln zł, z czego 36 mln zł pochodziło z funduszy UE.

"W ocenie NIK pomimo zrealizowanego przez MPiPS projektu, to po upływie 2 lat planowane efekty w zakresie skuteczności, dostępności i efektywności zabezpieczenia społecznego osiągnięto w bardzo ograniczonym zakresie" - poinformował Madej. Jak dodał, stwierdzono, że przedłużał się proces podłączania poszczególnych ośrodków pomocy społecznej do centralnego systemu, pracownicy jednostek terenowych nie byli przygotowani do korzystania z tego systemu. Zarazem NIK zauważyła, że polepszenie sytuacji nastąpiło w pierwszym kwartale tego roku i obecnie centralny system informatyczny jest wykorzystywany także do składania wniosków w ramach programu 500 Plus.

W założeniach Projekt Emp@tia miał stanowić centralny system, który łącząc wiele baz danych miał umożliwiać przepływ informacji między ośrodkami pomocy społecznej, urzędami pracy, ZUS-em i innymi urzędami, zajmującymi się pomocą społeczną. Natychmiast miał dostarczać pracownikom socjalnym dane o zatrudnieniu ich klientów, świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, stopniu niepełnosprawności itp. Z kolei dzięki portalowi internetowemu obywatele potrzebujący pomocy mieli załatwiać sprawy urzędowe na odległość.

NIK ocenia, że - z uwagi na ograniczony zakres wykorzystania w latach 2014-2015 zakupionego sprzętu i udostępnionych usług - projekt Emp@tia nie przyczynił się istotnie do usprawnienia rozpatrywania spraw i poprawy efektywności realizacji zadań w obszarze zabezpieczenia społecznego.

Według Izby wykorzystanie udostępnionej poprzez Portal Emp@tia możliwości składania przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców wniosków w formie elektronicznej było znikome: w latach 2014-2015 złożono w ten sposób zaledwie 346 wniosków dot. świadczeń socjalnych. W tym czasie na portalu dostępnych było tylko 13 formularzy wniosków z zakresu pomocy społecznej, a także dotyczących rejestracji żłobków i klubów dziecięcych oraz przyznania Karty Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2016 r. liczba dostępnych formularzy zwiększyła się do 34.

W ocenie NIK na ograniczony dotychczas zakres korzystania z Portalu Emp@tia istotny wpływ miał brak powszechnej wiedzy o takiej możliwości (na co wskazują wyniki przeprowadzonych przez NIK badań ankietowych), jak też konieczność posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Ograniczone było również zainteresowanie internautów informacjami zamieszczonymi na podstronach Emp@tii. "Jakkolwiek do 30 listopada 2015 r. na portalu tym zarejestrowano 468,3 tys. odwiedzin, to w niemal połowie przypadków użytkownicy otworzyli tylko stronę główną i nie korzystali z innych informacji czy usług dostępnych na tym portalu" - informowano.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.