SEKAP w Sejmie RP

  • slaskie.pl
  • 03-02-2011
  • drukuj
Dzisiaj w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się prezentacja Systemu Elektronicznej Komunikacji Publicznej (SEKAP), realizowanego przez Województwo Śląskie.
SEKAP w Sejmie RP

Obecna na spotkaniu minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że "SEKAP" to projekt pilotażowy, który powinien być przykładem dla beneficjentów realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Od powodzenia tego typu działań może zależeć wysokość unijnego wsparcia w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2013-2020".

Minister zwróciła uwagę, jak ważnym krokiem powinno być skoordynowanie działań administracji publicznej związanych z informatyzacją. - Jestem pewna, że te puzzle nam się w Polsce ułożą - dodała Bieńkowska. Zapewniła, że dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego priorytetem jest rozwój sieci szerokopasmowych.

Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz przedstawił stan realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych związanych z informatyzacją jednostek samorządu terytorialnego w regionie.

Celem konferencji „Elektroniczne usługi publiczne - przykłady dobrych praktyk w Województwie Śląskim" jest prezentacja idei społeczeństwa informacyjnego.

Jednym z głównych celów „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku" jest stworzenie warunków dla świadczenia przez instytucje publiczne usług drogą elektroniczną. Pozwoli to na wzrost efektywności pracy administracji oraz umożliwienie wszystkim załatwiania spraw bez wychodzenia z domu.

Województwo Śląskie jest liderem we wprowadzaniu e-usług publicznych. W 2008 r. ruszył w regionie System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). Głównym zadaniem jego twórców było udostępnienie najnowszych osiągnięć technologicznych mieszkańcom regionu, urzędnikom i przedsiębiorcom, a także szkolenia w ich obsłudze. Na konferencji pokazano przykładowe zastosowanie systemu, którego celem jest dostępność e-urzędu 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę.

Spotkanie odbywające się pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny otworzyła wicemarszałek Ewa Kierzkowska. W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści, reprezentanci samorządów, przedstawicieli partnerskich urzędów projektu SEKAP oraz reprezentanci instytucji otoczenia biznesu i środowisk akademickich.

Konferencja była jednym z głównych działań promocyjnych realizowanych w ramach projektu SEKAP 2. Organizatorem konferencji było Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Innowacyjności i Informatyzacji.

W realizację Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) zaangażowanych jest obecnie 79 jednostek samorządu terytorialnego. W zasięgu oddziaływania urzędów włączonych w SEKAP mieszka ponad 3 miliony osób. System umożliwia obywatelom, przedsiębiorcom i organizacjom rozpoczęcie i załatwienie spraw urzędowych przez Internet. Przedsiębiorcy drogą elektroniczną mogą przeprowadzić całą procedurę związaną z m.in. wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, otrzymaniem niezbędnych zaświadczeń, licencji czy koncesji. Możliwość kontrolowania przebiegu procedury i załatwiania sprawy przez każdego interesanta zapewnia zobiektywizowanie pracy urzędników i przejrzystość realizacji każdego z etapów ich działania. Dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa e-urząd w SEKAP gwarantuje poufność danych, a wstępna weryfikacja pozwala uniknąć błędów w kontakcie z urzędem.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE