PARTNER PORTALU
  • BGK

SEKAP w Sejmie RP

  • slaskie.pl    3 lutego 2011 - 16:39
SEKAP w Sejmie RP

Dzisiaj w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyła się prezentacja Systemu Elektronicznej Komunikacji Publicznej (SEKAP), realizowanego przez Województwo Śląskie.
Obecna na spotkaniu minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że "SEKAP" to projekt pilotażowy, który powinien być przykładem dla beneficjentów realizujących zadania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Od powodzenia tego typu działań może zależeć wysokość unijnego wsparcia w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2013-2020".

Minister zwróciła uwagę, jak ważnym krokiem powinno być skoordynowanie działań administracji publicznej związanych z informatyzacją. - Jestem pewna, że te puzzle nam się w Polsce ułożą - dodała Bieńkowska. Zapewniła, że dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego priorytetem jest rozwój sieci szerokopasmowych.

Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz przedstawił stan realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych związanych z informatyzacją jednostek samorządu terytorialnego w regionie.

Celem konferencji „Elektroniczne usługi publiczne - przykłady dobrych praktyk w Województwie Śląskim" jest prezentacja idei społeczeństwa informacyjnego.

Jednym z głównych celów „Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2013 roku" jest stworzenie warunków dla świadczenia przez instytucje publiczne usług drogą elektroniczną. Pozwoli to na wzrost efektywności pracy administracji oraz umożliwienie wszystkim załatwiania spraw bez wychodzenia z domu.

Województwo Śląskie jest liderem we wprowadzaniu e-usług publicznych. W 2008 r. ruszył w regionie System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). Głównym zadaniem jego twórców było udostępnienie najnowszych osiągnięć technologicznych mieszkańcom regionu, urzędnikom i przedsiębiorcom, a także szkolenia w ich obsłudze. Na konferencji pokazano przykładowe zastosowanie systemu, którego celem jest dostępność e-urzędu 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę.

Spotkanie odbywające się pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny otworzyła wicemarszałek Ewa Kierzkowska. W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści, reprezentanci samorządów, przedstawicieli partnerskich urzędów projektu SEKAP oraz reprezentanci instytucji otoczenia biznesu i środowisk akademickich.

Konferencja była jednym z głównych działań promocyjnych realizowanych w ramach projektu SEKAP 2. Organizatorem konferencji było Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Innowacyjności i Informatyzacji.

W realizację Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) zaangażowanych jest obecnie 79 jednostek samorządu terytorialnego. W zasięgu oddziaływania urzędów włączonych w SEKAP mieszka ponad 3 miliony osób. System umożliwia obywatelom, przedsiębiorcom i organizacjom rozpoczęcie i załatwienie spraw urzędowych przez Internet. Przedsiębiorcy drogą elektroniczną mogą przeprowadzić całą procedurę związaną z m.in. wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, otrzymaniem niezbędnych zaświadczeń, licencji czy koncesji. Możliwość kontrolowania przebiegu procedury i załatwiania sprawy przez każdego interesanta zapewnia zobiektywizowanie pracy urzędników i przejrzystość realizacji każdego z etapów ich działania. Dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa e-urząd w SEKAP gwarantuje poufność danych, a wstępna weryfikacja pozwala uniknąć błędów w kontakcie z urzędem.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.