PARTNER PORTALU
  • BGK

Sieci szerokopasmowe, budowa: Projekt ułatwiający rozwój internetu przyjęty przez rząd

  • PAP/AT    1 marca 2016 - 15:20
Sieci szerokopasmowe, budowa: Projekt ułatwiający rozwój internetu przyjęty przez rząd
Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na obszarach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej (fot.sxc.chu)

• Rząd przyjął projekt, który ma ułatwić rozwój sieci szerokopasmowych
• Projekt zakłada usunięcie barier administracyjnych i prawnych w procesie inżynieryjno-budowlanym.
• Celem jest także przyspieszenie i obniżenie kosztów budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych.
Projekt noweli ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, przygotowany przez ministerstwo cyfryzacji, ma również wdrożyć przepisy dyrektywy nr 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. Wśród celów wskazano także wykonanie zaleceń wynikających z raportu NIK - "Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej" z 30 października 2015 r.

Zdaniem autorów projektu zlikwidowanie barier inwestycyjnych i obniżenie kosztów budowy sieci szerokopasmowych będzie możliwe przez intensywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej, lepszą współpracę w zakresie planowania prac inżynieryjno-budowlanych oraz usunięcie przeszkód w dostępie przedsiębiorców telekomunikacyjnych do budynków i infrastruktury w budynkach.

Czytaj też: Ponad miliard euro z UE na rozbudowę sieci szerokopasmowych. Termin zgłoszeń przełożony

Nowe regulacje, zapewniając uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjnego, mają ułatwić budowę sieci szerokopasmowych, w tym realizowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki z tego programu mogą wynieść ponad 1 mld euro. Według pomysłodawców noweli pomoc ta powinna trafić przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych na wsparcie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych, które zapewnią dostęp do szerokopasmowego internetu o przepustowości 30 Mb/s i większej. Przewidziano także rozwiązania prawne, które operatorom telekomunikacyjnym ułatwią realizację inwestycji niezbędnych do organizacji Światowych Dni Młodzieży.

Jak uzasadnia resort cyfryzacji, bez zmiany przepisów trudno będzie osiągnąć cele przyjęte w Narodowym Planie Szerokopasmowym i Europejskiej Agendzie Cyfrowej (EAC). Według EAC do 2013 r. wszyscy Europejczycy mieli mieć dostęp do podstawowych połączeń szerokopasmowych, a do 2020 r. - powinni mieć możliwość dostępu o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s, ponadto przynajmniej 50 proc. europejskich gospodarstw domowych ma mieć możliwość dostępu o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s.

Projekt przewiduje także rozszerzenie kręgu podmiotów dysponujących infrastrukturą techniczną, zobowiązanych do jej udostępniania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, którzy wykorzystają ją do budowy szybkich sieci telekomunikacyjnych. Po zmianach będą do tego zobowiązani np. zarządzający terenami kolejowymi. Obowiązek ten od 2010 r. dotyczy przedsiębiorstw energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Przewidziano także obowiązek przekazywania informacji przez te podmioty o posiadanej infrastrukturze technicznej, na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, w celu zaplanowania przez niego budowy szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

Proponuje się również wprowadzenie obowiązkowej jawności części danych zbieranych w ramach inwentaryzacji przeprowadzanej corocznie przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dotyczy to m.in. danych o podmiocie posiadającym infrastrukturę lub świadczącym usługi dostępu do szerokopasmowego internetu w danej lokalizacji oraz informacji o tej lokalizacji.×
KOMENTARZE (2)

  • cyfrzak, 2016-03-02 13:15:13

    Przecież Tusk z ministrami od "cyfryzacji" przez 8 lat zakładał w Polsce internet "szerokopasmowy" po światłowodach, na ogromnych dotacjach z Unii i co, jeszcze nie wybudowali ??? Chyba tylko takie, które "przeciekają" z serwerów rządowych do gazety wyborczej. Halicki, ...wstydź się i nie pchaj się tak do mikrofonu a i "cyfrowej" kamery.  rozwiń
  • jan, 2016-03-01 20:51:17

    Czy gmina Nowy Korczyn zbuduje szerokopasmowy internet lub jakikolwiek po swiatlowodzie?