PARTNER PORTALU
  • BGK

"Skok" od administracji papierowej do cyfrowej

  • PAP    31 lipca 2013 - 16:20
"Skok" od administracji papierowej do cyfrowej

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni ocenił, że projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji jest rewolucyjny, przewiduje "skok" od administracji papierowej do cyfrowej. Jak zapewnił, zmiany mają ułatwić kontakt obywatela z administracją.
Boni przypomniał na konferencji prasowej, że projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne został przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów. Zmiany obejmują administrację publiczną, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym, a także ordynację podatkową.

Czytaj też: Rząd za kontaktami on-line między urzędami, a obywatelami

"Projekt jest rewolucyjny, chcemy dokonać skoku w przejściu od administracji papierowej do administracji cyfrowej" - oświadczył Boni. Jak dodał, zmiany mają ułatwić kontakt obywatela, przedsiębiorcy i cudzoziemca z administracją publiczną i sądami administracyjnymi, a także zwiększyć liczbę oraz jakość usług świadczonych drogą elektroniczną.

Projekt przewiduje m.in. dopuszczenie elektronicznych kopii dokumentów w postępowaniu administracyjnym oraz doręczanie stronom dokumentów przez sąd administracyjny drogą elektroniczną.

"Celem podstawowym nowelizacji jest łatwiejsza komunikacja elektroniczna obywatela, podmiotu gospodarczego z urzędem, elektroniczny wgląd w akta sprawy, możliwość posługiwania się elektronicznymi kopiami dokumentów, możliwość przesyłania - w postaci elektronicznej - pełnomocnictw procesowych, składania zeznań, wyjaśnień oraz umożliwienie wystawiania usług na e-PUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej) przez podmioty inne niż publiczne" - powiedział Boni.

Jak zauważył, w Polsce w skali roku jest około 21 milionów "różnego rodzaju relacji" między obywatelem a administracją - poprzez pisma, zapytania, czy usługi. Obecnie, dodał, jedynie około 5 proc. tych działań jest prowadzonych drogą elektroniczną. "Dlatego ten wielki skok do przodu jest potrzebny, po to żeby Polska stała się krajem wykorzystującym wszystkie umiejętności cyfrowe" - przekonywał.

Boni tłumaczył, że w pierwszej kolejności należy założyć profil zaufany, czyli darmowy podpis elektroniczny do kontaktów z instytucjami publicznymi. Profil zakłada się na platformie e-PUAP (epuap.gov.pl). Następnie trzeba go potwierdzić w urzędzie. Sieć miejsc, gdzie można potwierdzić profil zaufany, zostanie rozszerzona o placówki Poczty Polskiej i banki.

Projekt nowelizacji poszerza też grono instytucji, które będą mogły kontaktować się z obywatelami za pośrednictwem e-PUAP.

Minister przypomniał, że już obecnie w wielu miejscach można drogą elektroniczną np. dopisać się do spisu wyborców, złożyć skargę lub wniosek, złożyć deklarację śmieciową, wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy, poprosić o odpis akt stanu cywilnego, zmienić adres do korespondencji lub zamieszkania.

Boni poinformował, że celem projektu jest też ułatwienie korespondencji elektronicznej; nakłada on na urzędy obowiązek posługiwania się e-skrzynkami podawczymi w jednolitym standardzie. Skrzynki w każdym urzędzie mają działać na podobnej zasadzie i przyjmować każde podpisane cyfrowo pismo.×
KOMENTARZE (1)

  • pllo, 2013-08-01 11:39:31

    Proponuję dobrze rozbieg przed "skokiem" obliczyć by na drugi brzeg szamba przeskoczyć bo jak coś pójdzie nie tak......wiadomo, będziemy w urzędniczym szmbie taplać się zawsze.