PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie, społeczeństwo informacyjne: Radni przyjęli nową strategię rozwoju

  • PAP/MN    16 maja 2016 - 17:47
Śląskie, społeczeństwo informacyjne: Radni przyjęli nową strategię rozwoju
Nowa Strategia koncentruje się na trzech głównych celach: rozwoju kompetencji cyfrowych, zwiększeniu dostępności danych publicznych oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych (fot. slaskie.pl)

• Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców, zwiększenie dostępności danych publicznych oraz rozwój elektronicznych usług publicznych – to trzy główne cele nowej „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Woj. Śląskiego 2020+”.
• Poprzedni dokument w tym zakresie obowiązywał do 2015 roku. Od tego czasu nastąpiło wiele zmian w zakresie m.in. kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
Strategię przyjęli w poniedziałek radni sejmiku woj. śląskiego. Jej uzasadnienie akcentuje skalę zmian, jakie nastąpiły w ciągu sześciu lat od opracowania i przyjęcia poprzedniego dokumentu w tym zakresie, który obowiązywał do 2015 r. Chodzi o zmiany m.in. w sferach kompetencji cyfrowych społeczeństwa, dostępnych technologii i otoczenia ekonomicznego.

W tym czasie przeciętne wynagrodzenie w Polsce wzrosło bowiem według GUS prawie o 30 proc. (z 2943,88 zł w 2008 r. do 3854,88 zł w II kw. 2015 r.), a odsetek gospodarstw domowych z dostępem do sieci - z 47,6 proc. w 2008 r. do 74,7 proc. w 2013 r. Dostęp do internetu ma ponad 95 proc. gospodarstw, w których są dzieci.

Jeszcze większe zmiany zaszły na poziomie technologicznym. Obecnie 44 proc. Polaków korzysta ze smartfonów, a trzech na pięciu ich użytkowników korzysta przy ich pomocy z internetu (pierwsze telefony z systemem Android pojawiły się ok. 2009 r.). Obecnie ok. 98 proc. Polaków jest też w zasięgu sieci 3G (ok. 20 Mb/s do użytkownika końcowego), a ponad 60 proc. w zasięgu LTE (do 100 Mb/s). W kraju i regionie powstają nowe sieci światłowodowe.

Czytaj też: UE chce usprawnienia e-administracji

Analiza obecnego stanu społeczeństwa informacyjnego w woj. śląskim, a także prognoza trendów rozwojowych, stały się podstawą wyboru celów nowej strategii. Do każdego z celów przypisano trzy kierunki działań. Przy każdym z nich określono wskaźniki monitoringu i podmioty mogące realizować poszczególne działania.

W części dotyczącej rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych strategia akcentuje m.in. potrzebę dostosowywanie posiadanych kompetencji cyfrowych do zachodzących zmian społecznych i technologicznych (to np. przeciwdziałanie wtórnemu wykluczeniu cyfrowemu, gdy wcześniejsze proste kompetencje cyfrowe nie wystarczają wobec rozwoju technologii i usług).

Dokument wskazuje też na potrzebę rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych (obejmują kwestie obsługi konkretnych programów na odpowiednim poziomie, ale też świadomości zastosowań i ograniczeń konkretnych technologii, a także relacji pomiędzy problemem, a dostępnymi funkcjonalnościami) oraz podnoszenia kompetencji w bezpiecznym posługiwaniu się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Czytaj też: Streżyńska: Sprawna e-administracja to synonim sprawnego państwa×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.