SSDIP umożliwi ujednolicenie stron BIP

Stosowanie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej umożliwi ujednolicenie wyglądu stron podmiotowych BIP dla poszczególnych kategorii instytucji wykonujących zadania publiczne - informuje MAiC.
SSDIP umożliwi ujednolicenie stron BIP
- Jednostki samorządu terytorialnego miewają trudności z realizacją obowiązku udostępniania informacji publicznych ze względu na wątpliwości, czy dana informacja należy do kategorii informacji podlegających udostępnieniu - zauważa Marek Wójcik.

Jak zaznacza poseł stworzenie jednolitych biuletynów informacji publicznej bez wątpienia ułatwiłoby samorządom oraz innym podmiotom zobowiązanym do ich prowadzenia podejmowanie decyzji w tej kwestii.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wielokrotnie sygnalizowało chęć standaryzacji biuletynów informacji publicznej, jednak nadal nie udało się doprowadzić do ich całkowitego ujednolicenia.

W odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji informuje, że dostrzega problem braku ujednolicenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej i widzi potrzebę podjęcia stosownych działań w tym zakresie.

- Art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej nakłada na ministra obowiązek udostępnienia nieodpłatnego, przykładowego oprogramowania służącego do tworzenia stron w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach lub kody źródłowe tego oprogramowania - zaznacza MAiC.

Zapis ten stał się podstawą do przygotowania w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji bezpłatnego narzędzia teleinformatycznego, umożliwiającego tworzenie stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej i przetwarzanie informacji - Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

MAC odpowiada posłowi, że konsekwencją skorzystania z tej aplikacji jest zwiększenie dostępu do informacji publicznej dla obywateli. Oznacza to efektywniejsze zarządzanie informacją publiczną, łatwość wyszukiwania informacji oraz powszechniejszy do niej dostęp.

- Jest to system rekomendowany do prowadzenia stron podmiotowych BIP, bo wiąże się z oszczędnością dla urzędów oraz ułatwieniem dla obywatela. Stosowanie SSDIP umożliwi ujednolicenie wyglądu stron podmiotowych BIP dla poszczególnych kategorii instytucji wykonujących zadania publiczne - odpowiada ministerstwo.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Portal wykonany i oddany ponad rok temu do Ministerstwa i od tego czasu nie ma kto się zająć wdrożeniem, nie ma kto rozdać haseł... KOSZMAR

Samorządowiec, 2013-04-03 08:05:02 odpowiedz

Jak zwykle, wszystko pięknie - tylko nic nie działa......

Minka, 2013-04-02 20:08:31 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE