PARTNER PORTALU
  • BGK

Straż miejska: jest bezpieczniej

  • bad    8 sierpnia 2014 - 10:52
Straż miejska: jest bezpieczniej

W I półroczu tego roku we Włocławku było bezpieczniej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Strażnicy miejscy rzadziej podejmowali interwencje.
W roku 2014 włocławska Straż Miejska za priorytetowe cele strategiczne obrała następujące zadania:

* poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie miasta, w szczególności poprzez zwalczanie wykroczeń popełnianych przez osoby po spożyciu alkoholu;

* poprawa stanu sanitarnego i estetyki terenów miejskich i prywatnych poprzez egzekwowanie obowiązków porządkowych od właścicieli nieruchomości, a także skuteczne ściganie sprawców zaśmiecenia i zanieczyszczania miejsc publicznych;

* zwalczanie aktów wandalizmu i skuteczne ścigania sprawców wykroczeń przeciwko urządzeniem pożytku publicznego.

Powyższe priorytety zostały wyznaczone w oparciu o analizę struktury zgłoszeń napływających do dyżurnego Straży Miejskiej we Włocławku oraz w oparciu o sygnały mieszkańców docierające innymi drogami - emaile, osobiste spotkania komendanta z mieszkańcami podczas przyjęć interesantów, wypowiedzi mieszkańców w lokalnych mediach itp.

Szczegółowa analiza zgłoszeń i podejmowanych interwencji wskazuje, że w I półroczu tego roku we Włocławku było bezpieczniej niż w I półroczu 2013 r. W pierwszych 6 miesiącach tego roku włocławscy strażnicy miejscy podjęli łącznie 3 843 interwencji. To o około 100 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zdecydowanie spadła liczba wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej oraz wykroczeń przeciwko ustawie o utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Realizując zgłoszenia mieszkańców i pracowników monitoringu wizyjnego miasta oraz podejmując czynności w oparciu o własną aktywność strażnicy Straży Miejskiej we Włocławku zanotowali 4 284 środki prawne w postaci pouczeń, mandatów karnych i wniosków kierowanych do sądu o ukaranie.

Liczba zastosowanych środków spadła w relacji do ubiegłego roku. Jest to spowodowane realną poprawą sytuacji w niektórych rejonach miasta, gdzie dotychczas dochodziło do większej ilości wykroczeń. Zdecydowanie najczęściej stosowanym środkiem prawnym są pouczenia (3 219), zdecydowanie rzadziej mandaty karne (870) oraz wnioski o ukaranie do sądu (195).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.