PARTNER PORTALU
  • BGK

System Rejestrów Państwowych, aplikacja Źródło: zmiany zaszkodzą gminom?

  • pt    16 lutego 2015 - 08:33
System Rejestrów Państwowych, aplikacja Źródło: zmiany zaszkodzą gminom?

Komputery npo wpięciu do SRP muszą być całkowicie odseparowane od jakiejkolwiek innej sieci funkcjonującej w gminie - fot.fotolia

Zmiana warunków funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych całkowicie pozbawi gminy możliwości dalszego rozwoju w wymiarze informatycznym – ostrzegają samorządowcy.
1 marca zaczną obowiązywać trzy nowe ustawy: o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz prawo o aktach stanu cywilnego. Będzie to miało znaczący wpływ na zmianę sposobu funkcjonowania stanowisk pracy w gminach realizujących zadania zlecone.

Oprócz zmian prawnych gruntownemu przekształceniu ulegnie także sposób gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych z zakresie PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych oraz Urzędów Stanu Cywilnego.

W ramach realizowanego projektu pl.ID Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło decyzje o budowie Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), który to będzie centralnie gromadził wszelkie dane o obywatelach. W tym celu opracowana została aplikacja Źródło, która według założeń ma umożliwić wykonywanie zadań zleconych przez gminy pod rządami nowych przepisów.

Jak przypominają w swoim stanowisku w sprawie zmian w SRP samorządowcy z Zrzeszania Gmin Województwa Lubuskiego pierwotne ustalenia MSW w zakresie funkcjonowania aplikacji zakładały wykorzystanie łączy internetowych (ustalenia w tym zakresie zostały opublikowane na początku 2014 roku).

Stanowiska końcowe zlokalizowane w gminach miały kontaktować się z rejestrami centralnymi za pomocą łączy internetowych. Wobec tego gmina musiała jedynie zadbać o sprawne podłączenie stanowisk pracy (komputera) do łączy internetowych.

Za całą resztę miał być odpowiedzialny wykonawca – Centralny Ośrodek Informatyki jako podmiot podległy MSW – podkreślają samorządowcy.

- Niestety na początku grudnia 2014 roku pojawiły się informacje o zmianie sposobu działania SRP poprzez konieczność przejścia na łącza wydzielone. Decyzja o tym argumentowana jest kwestią zapewnienia właściwego bezpieczeństwa gromadzonych centralnie danych.

To powoduje, że komputery na stanowiskach pracy realizujących zadania zlecone po wpięciu do SRP muszą być całkowicie odseparowane (fizycznie i logicznie) od jakiejkolwiek innej sieci funkcjonującej w gminie – czytamy w stanowisku.

Zdaniem samorządowców z lubuskiego w tym celu wymagane jest zbudowanie zupełnie oddzielnej sieci informatycznej w każdym urzędzie gminy. Zmiana sposobu budowy Systemu Rejestrów Państwowych w znaczący sposób wpłynęła także na możliwość właściwego przygotowania gmin do nowych zasad realizacji zadań zleconych.

Autorzy stanowiska podkreślają, że gminy posiadają już wysoce zaawansowane systemy informatyczne pozwalające na realizację wielu zadań oraz kontaktu z obywatelem wyłącznie w formie informatycznej.

- Niestety zmiana warunków funkcjonowania SRP pozbawi całkowicie możliwości dalszego rozwoju gminy w wymiarze informatycznym. Zapewnienie dalszej kontynuacji działań w zakresie e-administracji na stanowiskach pracy realizujących zadania zlecone będzie możliwe pod warunkiem zdublowania infrastruktury teleinformatycznej – podkreślają samorządowcy.

Ich zdaniem w tym celu wymagane byłoby postawienie na każdym takim stanowisku dwóch komputerów, dwóch drukarek, dwóch skanerów, itp.

- To rodzi poważne konsekwencje w zakresie wzrostu kosztów realizacji przez gminy zadań zleconych (większa ilość sprzętu IT, większe zużycie energii, wzrost kosztów materiałów eksploatacyjnych, wydłużony czas realizacji spraw administracyjnych, itp.) – dodają autorzy stanowiska.

Zdaniem przedstawicieli gmin z lubuskiego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pomimo, że zgodnie z mającymi obowiązywać przepisami jest jedynym podmiotem, który jest całkowicie odpowiedzialny za prowadzenie SRP pozostawił gminy z istotnym problemem zbudowania sieci wydzielonej w urzędach.

- Działania MSW ograniczyły się jedynie do zainstalowania łącza dedykowanego, doprowadzonego do budynku urzędu. W ramach realizacji programu ZMOKU gminy co prawda otrzymały sprzęt IT do obsługi zadań zleconych jednakże jego jakość, oraz ilość w żaden sposób nie pozwala na zbudowanie w pełnym zakresie sieci wydzielonej przez gminę według zaleceń MSW – opisują samorządowcy.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • ekonsulting, 2015-06-27 21:21:51

    aplikacje na desktopa i urządzenia mobilne: artmetic.pl