PARTNER PORTALU
  • BGK

System Rejestrów Państwowych: daleko do ideału

  • pt    1 lutego 2016 - 09:54
System Rejestrów Państwowych: daleko do ideału
Urzędnicy cały czas narzekają na niedogodności związane z wprowadzeniem SRP (fot.mat.prasowe)

• Ministerstwo Cyfryzacji publikuje dokumenty dotyczące wprowadzania Systemu Rejestrów Państwowych.
• Zdaniem ekspertów zawarte umowy nie zabezpieczają interesów Skarbu Państwa w sposób, który można określić jako optymalny.
• Może to skutkować m.in. niezapewnieniem świadczenia wymaganego poziomu usług przez wdrożony SRP.
Minister Cyfryzacji publikuje dokumenty dotyczące wprowadzania przez poprzedni rząd Systemu Rejestrów Państwowych - od początku stycznia 2016 r. resort przejmuje od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dokumentację relacji umownych łączących instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Informatyki (COI) z MSW.

Jak pisze MC - jedną z najistotniejszych umów zawartych przez COI z byłym MSWiA  jest umowa nr 4/DSiA/2013, zawarta w dniu 25 lutego 2013 r. w celu realizacji zadań związanych z budową Systemu Rejestrów Państwowych (SRP).

Było jedno z działań wykonawczych mających na celu realizację projektu pl.ID. Łączna wartość tego projektu wynosiła 294,03 mln zł. Projekt ten dnia 29 grudnia 2015 r. zgłoszony został przez Instytucję Zarządzającą (Ministra Rozwoju) do Komisji Europejskiej jako projekt niefunkcjonujący.

Jak wynika z opublikowanej opinii prawnej kancelarii Clifford Chance eksperci ocenili, że „postanowienia umowy nr 4/DSiA/2013 nie zabezpieczają interesów Skarbu Państwa w sposób, który można określić jako optymalny. Co więcej, w odniesieniu do niektórych istotnych obszarów, interesy Skarbu Państwa, nie zostały w ogóle zabezpieczone lub zostały zabezpieczone w sposób nienależyty”.

Ekspertyza techniczna sporządzona w grudniu 2014r. realizowanego przez COI programu wskazuje na konieczność wdrożenia działań naprawczych.

W ocenie eksperta brak wdrożenia jego rekomendacji skutkować będzie następującymi zagrożeniami:

- niekontrolowanie wydłużony proces implementacji i faktycznego wdrażania SRP;

- niezapewnienie świadczenia wymaganego poziomu usług przez wdrożony SRP;

- przerwy w świadczeniu usług SRP, ciągłości działania całości lub bardzo wielu elementów krytycznych systemów państwa w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zakłócenia funkcjonowania praktycznie wszystkich systemów państwa;

- długotrwałe przerwy w świadczeniu wszelkich usług przez System Rejestrów Państwowych;

- powiększenie skutków dowolnej awarii SRP.

Ekspert wskazuje również na ryzyko zaistnienia „niegospodarności wyrażającej się nieuzasadnionymi i nadmiernymi kosztami inwestycyjnymi i utrzymaniowymi infrastruktury SRP”

Notatka Departamentu Ewidencji Państwowej z dnia 12 stycznia 2015r. do min. Piotrowskiej podsumowuje te zagrożenia.

Wynika z niej, że „minister jest obecnie pozbawiony skutecznych narzędzi nadzoru (wpływu) na decyzje strategiczne i indywidualne w zakresie działalności COI”, a „brak skutecznego nadzoru nad COI […] skutkuje przede wszystkim negatywnymi konsekwencjami dla ministra z tytułu realizacji umowy nr 4/DSiA/2013 zawartej […] w celu realizacji zadań związanych z budową Systemu Rejestrów Państwowych (SRP) – projekt pl.ID.”.

Jednocześnie autor notatki stwierdza, że w konsekwencji na koniec 2014 r. – tj. na dzień pierwotnie ustawowo planowego terminu uruchomienia Systemu Rejestrów Państwowych – umowa zawarta z COI została zrealizowana „co najwyżej w ok. 70 proc. w ujęciu rzeczowym, natomiast w ujęciu finansowym – w ok. 99 proc.”.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.