PARTNER PORTALU
  • BGK

System Rejestrów Państwowych: MSW monitoruje stopień przechodzenia urzędów stanu cywilnego na nowy system

  • bad    21 sierpnia 2015 - 14:16
System Rejestrów Państwowych: MSW monitoruje stopień przechodzenia urzędów stanu cywilnego na nowy system

Po 31 sierpnia br. rejestracja aktów stanu cywilnego będzie się odbywała wyłączanie elektronicznie. Fot. UM Będzin

Za 10 dni kończy się okres przejściowy, w którym gminy mogły prowadzić rejestrację stanu cywilnego również w starym systemie papierowym. Niektóre gminy - wykorzystując okres przejściowy - przeszły na system elektroniczny tylko częściowo. Po 31 sierpnia br. rejestracja aktów stanu cywilnego będzie się odbywała wyłączanie elektronicznie.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na bieżąco monitoruje stopień przechodzenia urzędów stanu cywilnego na nowy system. Z informacji przekazanych przez wojewodów wynika, że nie ma już gmin, które nie podjęły rejestracji w BUSC (Baza Usług Stanu Cywilnego).

Zdecydowana większość urzędów stanu cywilnego w Polsce pracuje w systemie elektronicznym w pełnym zakresie. Jednak niektóre gminy - wykorzystując okres przejściowy - przeszły na system elektroniczny częściowo. Oznacza to, że stosują jeszcze system mieszany np. rejestrację zgonów prowadzą już w rejestrze Baza Usług Stanu Cywilnego (BUSC), natomiast poza BUSC (w formie papierowej) dokonują rejestracji np. urodzeń.

W razie potrzeby wsparcie informatyków

Urzędy stanu cywilnego, w których pojawiają się utrudnienia związane z koniecznością ostatecznego przejścia na nowy system, mogą skorzystać z pomocy zespołu złożonego z pracowników m.in. Centralnego Ośrodka Informatyki MSW. Specjalna grupa wspiera i będzie wspierać w terenie gminy, które stosują jeszcze system mieszany. Priorytetem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest płynne przejście urzędów stanu cywilnego na nowy sposób rejestracji.

Od 1 marca br. w nowym Systemie Rejestrów Państwowych zarejestrowano: ponad 674 tysiące aktów urodzenia, 341 tysięcy aktów małżeństwa i 213 tysięcy aktów zgonu.

MSW przypomina, że nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego zmieniła formę prowadzenia rejestracji stanu cywilnego. Wszystkie nowe zdarzenia z zakresu stanu cywilnego mają być ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym tj. Rejestrze Stanu Cywilnego.

Dzięki zmianom powstała ogólnopolska baza aktów stanu cywilnego, która od 1 marca br. jest sukcesywnie uzupełniana. Dokumenty, które do tej pory miały postać papierową, będą przenoszone do systemu stopniowo, np. przy okazji dokonania zmian w akcie lub żądania wydania odpisu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • realista samorzadowy, 2015-09-03 13:06:53

    `Zwycięstwo odtrąbione ale stan faktyczny jest zgoła odmienny i nie napawa optymizmem. Być może małe USC jakoś sobie radzą z uwagi na skromna ilość rejestracji stanu cywilnego ale w dużych USC pracownicy padają dosłownie na ,,twarz" ze zmęczenia próbując podołać olbrzymiej, idącej w tysiące a ...koniecznej do wykonania, ilości zleceń na migrację akt stanu cywilnego do SRP. To samo tyczy się usuwania niezgodności w bazie PESEL. Pracownicy harują po godzinach i w soboty. Może wreszcie któryś z kompetentnych decydentów MSW zmonitorował by faktyczny problem w dużych Urzędach Stanu Cywilnego i pomógł w rozwiązaniu problem natychmiastowego wzmocnienia kadrowego, bez którego dalsze funkcjonowanie tych USC jest bardzo realnie zagrożone. Natychmiastowe zasilenie kadrowe odnosi się tak do pracowników jak kadry kierowniczej, w której gestii leży zatwierdzanie aktów. Do tego należy uwzględnić bardzo poważne obciążenie kadry ceremoniami zawarcia małżeństwa, odbywającymi się wedle nowych przepisów również poza lokalem USC. Tu należy dodać, że pracownicy USC nie otrzymują z tego tytułu żadnej gratyfikacji z racji wykonywania wspomnianych czynności służbowych w ramach równoważnego czasu pracy. Taka sytuacja zaburza i dezorganizuje pracę w tygodniu z tytułu nieobecności pracowników z racji odbioru przepracowanych godzin jak również urlopów i nie przewidzianych zwolnień lekarskich. De facto z dniem 1 września bardzo poważnie wydłużył się czas obsługi klientów, którzy bardzo zdecydowanie wyrażają swoje niezadowolenie – oczywiście pod adresem urzędników stanu cywilnego. Szanowna administracjo rządowa - obsługa rozbudowanych i coraz bardziej skomplikowanych systemów wymaga nie tylko odpowiedniej ilości i jakości sprzętu komputerowego ale też zapewnienie odpowiedniej do wzrostu zadań ilości pracowników. Ci obecni pracują już resztką sił. Najwyższy czas na realną ocenę i adekwatną do powagi problemu pomoc.  rozwiń