System Rejestrów Państwowych: Źródło wciąż stwarza problemy

System Rejestrów Państwowych po siedmiu miesiącach funkcjonowania nadal przysparza sporo problemów samorządom, a co gorsza ich końca nie widać.
System Rejestrów Państwowych: Źródło wciąż stwarza problemy

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (SGiPW) zapytało wielkopolskie samorządy co sądzą o aplikacji „Źródło”, jak oceniają funkcjonalność systemu, jego stabilność oraz przydatność.

Założenia były dobre, ale wyszło jak zawsze

Z ich opinii wynika, że ogólne założenia nowego systemu, który jest dość łatwy w obsłudze są dobre i pożądane przez środowisko. Pozytywnym elementem jest odejście od papierowej rejestracji stanu cywilnego i zawiadomień kierowanych do innych USC, a także zmniejszenie kosztów wysyłki korespondencji papierowej.

Najwięcej na nowym systemie skorzystali obywatele – klienci urzędów, którzy dzisiaj mają możliwość złożenia wniosku o odpis aktu stanu cywilnego i jego odbiór w dowolnym USC. Problem w tym, że wszystko miało obywać się szybko i na miejscu, a w rzeczywistości klient musi czasami dwa lub trzy razy pojawić się w urzędzie, bo system wciąż posiada liczne błędy. Ich eliminacja jest niezbędna do zapewnienia sprawnej obsługi klientów.

SGiPW przygotowało listę najczęstszych uwag do systemu Źródło

Poniższe uwagi są najczęściej pojawiającymi się w opiniach samorządów lokalnych nie tylko z Wielkopolski. Wszystkie zostały spisane i skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Centralnego Ośrodka Informatyki. Są to:

1. Znaczne wydłużenie czasu obsługi klienta, spowodowane błędami technicznymi, spowolnioną reakcją systemu na wydawane polecenia, koniecznością kilkukrotnego wprowadzania tych samych danych, brakiem możliwości równoczesnego otwarcia kilku aplikacji, częstymi problemami z połączeniem itp.

2. Ogromne problemy z migracją aktów do aplikacji i ich zatwierdzaniem. Rejestr stanu cywilnego, na którym pracują urzędy jest praktycznie pusty, a konieczność akceptowania migrowanych aktów wyłącznie przez kierowników i ich zastępców znacznie wydłuża czas załatwiania sprawy. Dodatkowo nie ma możliwości zaciągnięcia niektórych danych np. danych rodziców z rejestru PESEL przy tworzeniu zapewnienia czy migracji aktu.

3. Niespójność baz: rejestru PESEL z bazami lokalnymi. W związku z tym występują błędy, których skorygowanie często technicznie nie jest możliwe (zapisy występują w aplikacji, ale subskrypcja nie przenosi ich do lokalnych baz danych).

4. Konieczność drukowania i gromadzenia ogromnej ilości dokumentów (np. 9 stron zapewnienia zamiast jednej jak dotychczas, 5 stron oświadczenia o uznaniu ojcostwa zamiast jednej). Dodatkowym problemem jest jakość drukarek, jakie urzędy otrzymały. Podczas wydruku odpisów papier często zacina się, w efekcie czego jest poszarpany i zniszczony, a jako druk ścisłego zarachowania musi zostać rozliczony.

5. System jest mało przejrzysty i stwarza trudności w wyszukiwaniu danych (np. aby sprawdzić czy jest nowe zlecenie, należy zajrzeć do każdej zakładki, brak porządku i chronologii w słownikach miejscowości, brak możliwości szybkiego sprawdzenia czy dany akt nie został już migrowany do konkretnej księgi – każdorazowo trzeba przejrzeć cały jej zasób).

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że zależy mu tym, aby system był w pełni funkcjonalny i spełniał swoje zadania, a przy tym zapewniał obsługę klientów na najwyższym poziomie. Osiągnięcie tego celu będzie jednak możliwe dopiero po wprowadzeniu zmian, w kwestiach, co do których istnieją wyraźne zastrzeżenia - informuje Anna Łohunko, konsultant ds. promocji i informacji europejskiej SGiPW. Dodaje, że stowarzyszenie będzie sprawę monitorowało i zabiegało o poprawę funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych.

 

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Wielce Szanowni Państwo
Najpierw bałagan na terenie całego kraju, z którym borykają się duże USC niezmiennie do dnia dzisiejszego na czele chyba z Warszawskim Urzędem Stanu Cywilnego. To nie przeszkodziło odtrąbić zwycięstwa. Potem tłumaczenie, że to tylko trudne początki i będzie lepiej.
...Kolejny krok to oferta pomocy w każdej chwili i potrzebie. No i wreszcie przyszedł czas na pomoc a jakże, ale w ramach płatnej ? oferty szkoleniowej ze strony COI. BRAWO !!!!!!!!
Panowie mędrcy c COI .
Chwała za koncepcję nowego systemu, który de facto kiedyś zaowocuje usprawnieniem procedur i obsługi klientów. Ale operacja przeprowadzana jest na żywym organizmie w całym państwie. Zatem zasadna jest sumienna, perspektywiczna analiza rozwiązań i konsekwencji potknięć w procesie wdrażania. Tej chyba jednak zabrakło.
Rozwiązanie jedyne leży w pilnej noweli ustawy w trybie szybkiej ścieżki legislacyjnej.
Kierunek niezbędnych zmian to:
- umożliwienie wydawania dokumentów ze starej bazy z równoległym korzystaniem z nowych aplikacji. Takie rozwiązania przyjęte były w okresie reform systemowych w zakresie rejestracji stanu cywilnego i ewidencji ludności, na okres od kilku do kilkunastu lat, w państwach ościennych jak Niemcy czy Szwajcaria.
- eliminacja podpisywanie migracji aktów przez kierownika USC i jego zastępców co zminimalizuje, zrozumiałą w obecnym stanie rzeczy, tendencję do rozbudowy kadry kierowniczej.
I tyle
Z wyrazami szacunku
pracownik USC
rozwiń

realista samorządowy, 2015-10-27 13:55:45 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE